نویسنده2011
وبلاگی ادبی بود ولی ازاوایل مردادماه 90 به زندگی نامه ی هنرمندان خوزستان و...می پردازد.
صفحات وبلاگ
نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - جمعه ۱٠ دی ۱۳٩٥

آغازکردم.کارسختی بود. دوستانی که برایشان یادداشت گذاشتم ویا تلفن زدم،دوستی های گذشته مان را هم بابی مهری،به چالش کشاندند.دیدم نوشتن زندگی نامه ها{لابدجنایتی است نابخشودنی}.ننوشتم.هم خودم ،راحت شدم وهم ممکن است باز دوستان از دست رفته ام را بازیابم؟؟؟؟!!

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٤

درودبرشما!!

بنارابر این گذاشته ام که فشرده ی کارپژوهشی ((فرهنگ هنرمندان ))استان های خوزستان وکهگیلویه و بویر احمد رابر اساس روز به دنیاآمدن هنرمندان آن ها ،دراین تارنما بنویسم وچون این داده ها تا سال 84 ،گرد آوری شده است، دوستانی که می خواهند ،داده های هنریشان به روز باشد،پیش ازرسیدن زاد روزشان، آخرین تلاش های هنری خودرابه نشانی زیربفرستند.

دوستانی هم که در آن زمان به هرروی ودلیل زندگی نامه ی آن ها در آن زمان نوشته نشده می توانندزندگی نامه ی خودرا بفرستند.با مسئولیت خودشان, در این تارنما,نوشته خواهدشد.متاسفانه درمدت کارپژوهشی میدانی من تاکنون, برخی ازهنرمندان ازدنیارفته اند.روشن است که دوستان وخانواده ی این گرامیان ,باید,خبربدهند.

 

abolghasem.farhang@yahoo.com

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠

 

97_زنده یاد ولی محمدی_فیلم ساز_11/07/1324 تا15/02/1367_اهواز{این زندگی نامه به دلیل حساسیت بالا امبدوارم مورد توجه وبررسی آقایان محمد کاظم بغدادی /علی کشمیرزاده(بعدها علی فریور)/حسن سلیمی فر /برادران عیاری کیانوش وداریوش/وهم چنین سیامک اعطاء(محمود )ونعمت نعمتی و... قراربگیرد تا اطلاعات مربوط به سینمای آزاد و هم چنین جوان اهواز ،به شکل دقیق و مستندی ،در این فرهنگ هنرمندان ،آورده  شود.}

 

زنده یاد ولی محمدی در روستایی دراطراف شهرستان مسجدسلیمان به دنیا آمد.از5سالگی به کمک دایی اش به مسجدسلیمان رفت تا به دبستان برود.یکی ،دو سالی درس خواند ودر  عین حال به کار شبانی مشغول بود.از 12سالگی برای کار درنانوایی به اهواز برده شد وبه همراه برادرکوچکترش نعمت (به دنیا آمده در 08/09/1324و ازدنیا رفته در نیمه ی دوم سال 66دراهواز)مشغول به کاردر نانوایی شد.براساس اطلاعاتی که از وی به دست آورده ام وی پس از خدمت و یا معافیت از خدمت به دلیل سرپرستی از برادر کو چک ترخود {،نعمت که جزو او لین بازیگران فیلم ها ی 8میلی متری در خوزستان بوده}بادختری از شهرستان شوشترازدواج کرد وهمین ازدواج باعث شد که وی با هنرمندان فیلم و نمایش در اهواز و کارمندان اداره کل فرهنگ و هنرخوزستان آشنا شود.درآن زمان حسن سلیمی فر /محمد کاظم بغدادی و علی نقی طاهر ی و..بعدها کیانوش عیاری در کارساختن فیلم 8میلی متری بوده اند.گویا ولی محمدی به همراه این افراد به روستای زادگاه ولی می روند و اولین فیلم سینمای جوان اهواز در سال 51 به نام ((غار))باکمک ولی و بازی نعمت ،ساخته می شود.فیلم های ((کُنار/اگرباران می بارید/صدای بلند باروت ))از دیگرکارهای این گروه بوده است.بعدها ولی محمدی فیلم های ((جن )) و ((رستم و سهراب ))راساخت.فیلم ها ی ((پوتین )) و ((آشیانه مهر )*)از دیگرساخته های زنده یاد ولی محمدی است.درزندگینامه ای که به دست من رسیده ،گویا فیلم آخری به کیانوش عیاری فروخته شده و ولی محمدی به دلیل بیماری نتوانسته آن را به پایان ببرد.کارهنر و به ویژه هنرسینما بامرگ نعمت و ولی {به فاصله ی 6ماه }دراین خانواده به پایان نرسید و شاهرخ ،فرزند زنده یاد نعمت محمدی و افشین فرزند زنده یاد ولی هر2 درز مینه ی سینما تحصیل و تجربه هایی دارند.

 

98_مجتبی نیکنام_بازیگرنمایش _1 3/07/1353خرمشهر _ازسال59در شهرستانشوشتر

 

مجتبی نیکنام ازدوران دانش آموزی اش به روی سن مدرسه می رفت.وی علاوه بر بازی در نمایش های گوناگونی مانند تافلسطین به کارگردانی ابوالقاسم غلامحیدر / چفیه برباد کارحمید بهداروندی /گل سرخ کارخلیل (شاپور)ضرغامپور وتعدادی نمایش دیگردر تعزیه نیزبازی کرده است ودر عین حال مدیریت تولید فیلم خونه مادر بزرگ کمال مطوف و مسئولیت انجمن نمایش شوشتر را نیز ،به عهده گرفته است.وی برای بازی در نمایش تعدادی دیپلم افتخار و.لوح تقدیر نیز گرفته است و از بازیگران ودست اندر کاران نسبتا قدیمی ارشاد شهرستان شوشتر است.

 

99_فرج اله طالبی _فیلم ساز وبازیگرنمایش_فیلم بردار_15/07/1331_اهواز

 

فرج اله طالبی یکی از پرکارترین هنرمندان خوزستانی است.در کارنامه ی هنری وی از_ داوری جشن واره ی سینمای جوان کشوری در کنار ناصرزراعتی / خسرو هریتاش /دکترپرویز تنها /.بیژن مهاجردرسال1356،و هم چنین بازی در نمایش های سیزیف و مرگ /درمنطقه جنگی (ازنوشته های یوجین اونیل)وتعدادی دیگرازنمایش هایی که دکترطباطبایی و یا علی اصغرشادروان و احمدمعمار و..کارگردان آن ها بوده اند_تا پایه گذاری سینمای جوان اهواز در کنار زنده یاد ولی محمدی و کیانوش عیاری و...یافیلم برداری تا ساخت ویا فیلم برداری فیلم ها ی بسیاری ازکارهای سیف اله احمدی و محمد دیندار و فیلم های مستند و یا داستانی_ دیده می شود.وی در تعدادی از جشن واره های استانی /منطقه ای و کشوری برای فیلم برداری /تدوین و...جوایززیادی گرفته است.فرج اله طالبی با بسیاری از کارگردان های نمایش و فیلم استان خوزستان و کشور همکاری فعال داشته و از هنزمندان قدیمی استان است که در بیشتر زمینه های نمایش و فیلم ردپایی از او به جامانده است.

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠

 

92_نعمت اله فرجی حلوائی _بازیگرنمایش _03/07/1338_ میانکوه   _مسجدسلیمان

نعمت فرجی درمیانکوه {منطقه شرکت نفتی حومه بهبهان و بعدها شهرستان امیدیه}به دنیا آمد.تا9سالگی رادرمیانکوه بوددوره.ابتدایی رادرمسجدسلیمان گذراند.بامرگ پدرشرکت نفتی اش دوباره به میانکوه برگشتندو تا دریافت مدرک دیپلم خوددرمیانکوه وامیدیه درس خواند.وی دردوران تحصیلی راهنمایی ودبیرستان چندباربه روی سن مدرسه رفت که کارگردانی 2نمایش بلبل سرگشته نوشته ی علی نصیریان و دست بالای دست زنده یاد غلامحسین ساعدی (گوهرمراذ )به عهده ی حسن کامیاربود.ازسال 62که نعمت فرجی درمسجدسلیمان معلم بودبه عنوان مسئول هنری سازمان تبلیغات اسلامی این شهرمشغول به کارشدوسال بعد ارشادی شد،وی درتعدادی نمایش وفیلم کوتاه بازی کرد.از نمایش نامه های مهمی که بازی کرده می توان این ها رانام برد : پرنیانی ها نوشته ی علیرضانادری و کارمهران حیدری  ومیقات نوشته ی هوشنگ هیهاوند و بازهم کارمهران حیدری .بازی درنمایش نامه های  آسیابان و هم چنین  عروسک ها که خود وی کارگردان این 2کاربود.و هم چنین نمایش نامه های ناسور  و /روایتی دیگرهر2 به کارگردانی فریدون خُرادمهر.فرجی در فیلم کوتاه سرگذشت بلوط نوشته وکارسیف اله احمدی اولین معلم آبادی محسن یزدانی /بچه های نفت ابراهبم فروزش و چندسریال تلویزیونی نیز نقش های کوتاهی داشت.وی چندین جایزه نیزدرجشن واره هاگرفته است.وی فوق دیپلم عربی راازدانشگاه آزادشوشترگرفته و دبیرعربی دبیرستان بود.

 

93_شعبان کرد زنگنه_بازیگرنمایش_03/07/1352_ آبادان  _رامهرمز

 

شعبان کرد زنگنه درآبادان به دنیا آمد تاکلاس دوم دبستان راهم درآبادان گذراند ولی بعدبا خانواده به رامهرمزرفتند وهمان جازندگی کردند.به نمایش علاقه مند بود ودرگروهی قرارگرفت که ازدل آن ها بیش ترشان ازبچه های نمایش بودند.کورش سزوشپور و پرویز اسکندری و..این ها اصول اولیه نمایش  را از محمدعلی (محسن )حاتمی نژاد یادگرفتند .کرد زنگنه درتعداد زیادی نمایش به روی سن رفت که برای بازی در برخی ازنمایش ها به  جشن واره های استانی و کشوری راه پیداکرده مانند ((شبیه ))کار پیمان سلیمانی به استانی  واراس مداحیان به آیینی سنتی کشوری وتعدادی دیگر(حدود30نمایش تامه..وی درعین حال سال های زیادی به عنوان بهترین تک خوان گروه سرود دانش اموزی نیز شناخته می شد.  

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - شنبه ٢ مهر ۱۳٩٠

 

82_محمدرسول بزرگمهر(ترکالکی)_کارگردان نمایش وفیلم_1327/07/01_مسجدسلیمان  _   اهواز

 

محمدرسول ترکالکی (محمد ترکالکی ).،ازسال 1376شهرت خود را به بزرگمهرتغببرداد.وی درخانواده ای شرکت نفتی به دنیا آمد و به دلیل ماموریت کاری پدرش کودکی خود را در میانکوه و مسجدسلیمان گذراندو تقریبا20ساله بود که ساکن اهوازو ماندگاراین شهرستان شد.دوم دبستان بود که در جشنی مناسبتی از دانش آموزان پرسیدند،جه کسی می تواند برای این جشن کاری بکند.ازرادیو برای ضبط آمده لودند.میکروفون به دست شد ومراببوس راخواند که ازرادیو پخش شد.درآن زمان درمناطق نفتی ،سینماهای روباز و سالنی بابلیط ها ی بسیارارزان 3ریالی و 6ریالی بود که نمایش فیلم در آن ها گاهی هم زمان با سینماهای انگلیس بود وترکالکی هم مانند بسیاری از جنوبی ها میل به کارهای سینمایی و نمایشی داشت.روزی به روی سن سالن امتحانات مدرسه رفت وادای بازیگری ازیکی ازفیلم های هیچکاک راتقلیدکرد.تشویق شد.مشترک مچله های ستاره سینما و فیلم و هنر شد.اهواز که بود به گروه های نمایشی پیوست.ازبازیگری تا تمیزکردن سالن و عامل صحنه شدن را انجام داد.درنمایش های(( مژده امید))نوشته و کارفرج اله طالبی و مرگ درپاییز اکبررادی کارصفرابوالفتحی و...تعدادی دیگربازی کرد.کارگردانی نمایش های ((سربخش ))نوشته محمدعلی مهیمنی و حق التالیف و مژده ای دل مهیمنی راانچام داد.فیلم نامه های تردید/دست ها /زندگی شاید/مستندعبورازهفت خوان و...راانجام داد.اصول نمایش راتدریس کرد.درسینمای کوتاه ومستند،مطرح شد و بعدهم شد آدم اجرایی و مسیول و از کارنوشتن و کارگردانی عملا فاصله گرفت.

 

83_محمدعلی نظرپور_بازیگرنمایش_01/07/1331 _مسجدسلیمان

 

محمدعلی نظرپور درخانواده ای شرکت نفتی به دنیا آمد.تادوران پس ازانقلاب کارهنری نکرده،فقط ششم دبستان که کارکوچک نمایشی کرده.انقلاب که شد،دست به قلم شدو به خاطرانقلاب و جنگ چندین نمایش نامه نوشت و به روی سن برد و خودش هم یکی ازبازیگران ان می شد..نمایش((ضدانقلاب))وبعد/درانتظارشهادت  /محاصره سوسنگرد وبانوشتن وابازی و کارگردانی نمایش ((انقلابی ))که علیرضا اسیوندهم یکی ازبازیگران  ان بودباکمک و توصیه ی حشمت اله قاسمی به سالن های شهرهای اطراف مسجدسلیمان هم راه پیداکرد.

وی درعین حال درنمایش نامه ها{مجسمه نوشته وکار پرویز باهنر/صبح قریب کار داریوش باقرفر وحشمت اله قاسمی} و فیلم ها ی کوتاه و گاه بلندمانندبچه های نفت ابراهیم فروزش/معلم آبادی و  سرگذشت بلوط هر2  ازساخته های محسن یزدانی /سایه کار سعید مولایی و ساسان اشکش /و تعدادی دیگرنیربازی کرده است.بازی وگاهی راه اندازی جُنگ های مناسبتی صحنه ای /رادیوئی و تلویزیونی مثل ((کل شُرگ اله))  کارمرادکیانی پرجویی/استودیو هفت  و ...نیز ازدیگرکارهای هنری او است.نظرپوربرای بازیگری جوایزی مانند دیپلم افتخار و لوح تقدیر و...نیزدریافت کرده است.

 

84_سیامک اعطاء_عکاس و فیلم ساز_01/07/1332_ تهران _زندگی در اهواز

 

سیامک اعطاء درخانواده ای هنرمند به دنیا آمد.پدرش زنده یاد احمد اعطاءبود که به نام احمد محمود می نوشت .سیامک تایک سال پیش از دریافت مدرک دیپلم درتهران زندگی می کرد.درسفری به اهواز درسال 51به دلیل وجودانجمن سینمای جوان اهواز {از اولین انجمن های سینمایی کشور}،درکنارمحمد کاظم بغدادی و کیانوش وداریو ش عیاری قرارگرفت  و اولین فیلم ساخته ی و ی به نام ((پروازم آرزوست))به جنشن واره ی کشوری راه یافت.پس ازاین فیلم 10دقیقه ای ،ودرزمانی که دانشجوی رشته ی  شیمی جندی شاپوراهوازبود فیلم 30دقیقه ای ((یاوگی))،/30 دقیقه ای ((همزاد ))که به عنوان ((تشریح خرگوش)) د رمدارش اهوازبه نمایش درمی آمد وبه جشن واره های گوناگون کشوری راه پیداکرد.55دققه ای سفر به سوسنگرد و...../و///راساخت.عکاسی فیلم ((مدرسه ای که می رفتیم))داریوش مهرجوئی رابه همراه دستیاری وی به عهده داشت.عکاس فیلم آن سوی آتش کیانوش عیاری /مسئولیت صحنه رود زهر کیانوش عیاری و عروس اتش و...عکاس چندین فیلم سینمایی بود.سیامک اعطاء برای تدوین فیلم 17دقیقه ای ((شکاف))لوح زرین گرفت .این فیلم ازساخته های حمید آل جمودی است.

 

85_محمدحسین طهماسبی _کارگردان وبازیگر نمایش_01/07/1335_دزفول

محمدحسین طهماسبی در خانواده ای سنتی به دنیا آمد.وی به نمایش علاقه مندبود وبه دلیل هم کلاسی بودن ودوستی بازنده یاد قیصرامین پور درنمایش های مدرسه ای فعال بود.اولین بازی جدی وی بازی در نمایش((اسم شب))نوشته ی عباس فرحبخش وقیصرامین پور بود که دکترمهدی رضابَدِلی(پوررضاییان)آن را  کارگردانی کرد.کارهای بعدی و ی به کارگردانی ودرعین حال بازی درکارهای خودش بود.اولین کارگردانی او نمایش آسیابان درسال 61بود.رسم براین استهاردیده نوشته ی پوررضاییان /زیرنگین ماه /نوشدارو و...بودمحمدحسن طهماسبی درزمانی که به سرپرستی اداره ارشادشهرستان بهبهان رسیده بود،دردانش گاه آزاد دزفول دوره ی کارشناسی ادبیات فارسی رامی گذراند.دوبلاژفیلم های نمایش داده شده در انجمن سینمای دزفول ،گویندگی برای فیلم های بلنده و...ازدیگرکارهای محمد حسین طهماسبی است.وی دررابطه با بازی و یاکارگردانی نمایش به جشن واره های گوناگون راه یابی موفق و جایزه داری داشته است.

 

86_یوسف مداحیان _نویسنده وکارگردان نمایش وفیلم_01/07/1336_آغاجاری ساکن رامهرمز

 

یوسف مداحیان دریک خانواده ی بهبهانی شرکت نفتی درشهرستان آغاجاری ازتوابع سابق شهرستان بهبهان به دنیا آمد.وی که یکی ازپرکارترین هنرمندان است وبیش از50نمایش راکه تعدادی از آن ها راخودش نوشته است،به روی سن برده است ازخریدن یک دوربین لوبیتل 2درزمانی که سال های اول دبیرستان نظام قدزم را می گذراند،آغازکرد.مداحیان دست کم 5نمایش گاه از عکس های خودرا درشهرستان های رامهرمز(2بار) بهبهان /اهواز ودزفول هرکدام یک بار برگذارکرده است.وی فیلم بردار فیلم های کوتاه هارونکی /منم می تونم ازساخته های همایون قنواتی وفیلم شعله ای درباد کارکوروش سروشپورو فیلم هایی که خودش نوشته ،کارو فیلم برداری کرده بود،مانندزیارت/پرچ /باشهیدان درراه/سفربه روستا/تولدی دیگر و چندین فیلم دیگراست. تنها یکی ازفیلم های وی به نام خوناب را فرج اله طالبی،فیلم برداری کرده است.ازبیش از50نمایش نامه ای که کارگردانی کرده است،6نوشته ازعبدالرضاحیاتی ،2 نوشته ازتاجبخش فناییان /.3کارازمجتبی شریعت پناهی و کارهایی از زهره عباس زاده/ مهدی پوررضاییان /محسن مخملباف /احمدرضانصوحی وچندین نمایش نامه نویس دیگرمانند قاسمعلی فراست و..بوده و حدود15نوشته ازخودش نیزشامل این لیست بلندبالای هنری است.بعضی ازنوشته های وی نیز(مانندشبم چه پرستارهتب تند انتظارراخانم زهره عباس زاده به روی سن برده است.کاربرروی سریال های داستانی  تلویزیون وداستانی بلند نیز از کارهای یوسف مداحیان است.وی کتاب تئاتردررامهرمز راهم به وسیله ی دفترپژوهشی ارشادخوزستان به چاپ رسانده است.

 

87_فریدون محمودی_رامهرمز _مدرس خوش نویسی ونوازنده سنتور_زندگی وکاردر مسجدسلیمان

 

فریدون محمودی درخانواده ای  خوش صدا به دنیا آمده.پدرش فائزخوان بود وقرآن را نیز باصدایخوش می خواند. دائی اش که بعدها شهید شد نیز خوش صدابوده است.درموسیقی شاگردی بهمن مرادی بود و اصول نوازندگی سنتورراازوی یادگرفت .درخوش نویسی ،ازاساتیدگوناگونی استفاده مرد.دانشجوی تربیت معلم تهران که بود از جواد صادقی ،بعدها از حاج آقاجانی سرمشق می گرفت ،ازراه مکاتبه از مهرداد اصفهانیان و درآخر از عباس اخوین .وی نقاشی نیز می کند.شاگرد ؟گوهرانی بوده. وی که سال های کودکی خودرا دررامهرمز واهوازگذرانده،مدرک دیپلم خودرا درمسجدسلیمان /فوق دیپلم را در تهران ولیسانس رادر دزفول گرفته است.فریدون محمودی که مدرس موسیقی و خوش نویسی و نقاشی در دبیرستان های مسجدسلیمان بود هم در نمایش گاه ها شرکت داشته وهم برای نوازندگی سنتور به روی سن رفته است.

88_علی جولا_خوش خوان_01/07/1348_شوشتر

علی جولادرخانواده ای معمولی به دنیا آمدولی به موسیقی علاقه مند بود.دریکی ازشب های ماه رمضان درمجلسی خانگی نوحه خواند.مورد توجه قرارگرفت.تلاش کرد و بعدها از راه خواندن آهنگ شوشتری ((شادُم شادُم که رهبراُمه ))برای رهبزی به شهرت رسید ودرجشن واره های مختلف به جوایز گوناگون رسید و موردعنایت بود.وی که براساس زندگی نامه ی دست خط خودش اجراهای گوناگون و موفقی درشهرستان ها و رادیو وتلویزیون خوزستان داشته است.بخشی ازصحت نوشته های ایشان را تایید می کنم واز بقیه اش خبرنگرفته ام. و براساس وظیفه ی فرهنگی ام زندگینامهاش رااورده ام.

 

89__ صادق کریمی _شاعر_منتقدادبی وپژوهش گر_آغاجاری _زندگی در اهواز

 

صادق کریمی در آغاجاری به دنیاآمد.تاکلاس دوم دبستان ،همان جادرس خواند.به هفتکل رفتند.دیپلم اش را درهمین شهرگرفت.دردانش گاه ملی اصفهان تاریخ خواند وپعدساکن اهواز شدصادق کریمی رابه عنوان شاعرمی شناسند{.پدروی نیز که شرکت نفتی بوده،گرایش شعری داشته است }.صادق  کتاب های آخرین پیاده ی جهان وهم چنین  اتوبوس ایران گردی و...رامنتشرکرده است ولی شایدبه تعداد شعرهای پراکنده ای که درمطبوعات از او چاپ شده است،مقاله پژوهشی درزمینه های تاریخ ،اسطوره شناسی ونقد ادبی نیز از او به جاپ رسیده است.شعرصادق کریمی ،چالش زا و نقدپذیربوده اسیت وازکسانی که برشعرهای وی نقد نوشته اند،می توان به رضابختیاری اصل و  بهزاد خواجات اشاره کرد.خودکریمی نیزبرکارشاعران وبه ویژه شاعران خوزستانی ،نقد زده است.نشانی تارنمای وی رابرای آشنایی بیش تر با فعالیت های هنری و شعرهای او درزیر می آورم:mitraiec.blogfa.com

 

90_عبداله شیاری _بازیگر،کارگردان نمایش_01/07/1352_بهبهان

 

عبداله شیاری درخانواده ای تحصیل کرده به دنیاآمد.ازطریق کریم زرگربه نمایش جلب شد.بابازی درنمایش لاله های سرخ نوشته وکار زرگربه جشن واره ی دانش آموزی خوزستان راه یافت.درسال 68هنوز 16ساله بود که نمایش بازی سرنوشت  رانوشت وکارکرد وبزای بازی درهمین نمایش درسطح دانش آموزی بهبهان ،بازیگردوم شد.سال بعد نمایش کفتارراکه خودنوشته بود به روی سن برد.عبداله شیاری ،پس ازگرفتن مدرک دیپلم خود دربهبهان به تهران رفت تا تجصیلات خودرا در نمایش ادامه دهد.و برای پایان نامه اش ،پرومته درزنجیر رازیرنظرناصرباباشاهی ارایه کرد.عبداله ،بازیگرنمایش های بسیاری بود.برای کارگردان هایی مانندپیمان شریعتی /کریم کریمی پور(آرین)حسن قلی پور/ نیمادهقان به روی سن رفت ودرفیلم هاو مجموعه هایی مانندپسرعموها ازکارهای احمدرضابشیری و هیوا ی  ملاقلی پوربازی کرد.طراحی کارگردانی  واچرای برنامه ی کنگره  ی سرداران شهیدخوزستان /طراحی کارنمایشی مانورامداد ونجات در اهواز/ کارگردانی تعدادی نمایش /مشاوری کارگردان بمایش و بازی درفیلم سینمایی ازدیگرکارهای هنری وی می باشد.وی برای بازی وکارگردانی ،تعدادی جایزه ولوح تقدیرگرفته است.

 

91_مجتبی گهستونی _ سازنده فیلم کوتاه ،شاعرو روزنامه نگار_01/07/1358_اهواز

 

خانواده ی مجتتبی گهستونی ،به هنرگرایش داشتن.وی هنوز 13ساله نشده بود که به کارروزنامه نگاری پرداخت.عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود.دریکی ازمساجد اهوازدرکارگاه قصه نویسی شرکت فعال داشت.و نوشته های اش در نشریات زیاد وگوناگون مانند زن /گزارش فیلم /سینما تئاتر/روزان /و.../و../ ازهمان نوجوانی به چاپ می رسید.وی 19 ساله بودکه اولین فیلم کوتاه خودرا به نام ((انسانم آرزوست))ساخت که درتلویزیون استانی /اولین جشن فرهنگ وهنرکه دربوشهربرگذارشد/ جشن واره عکس و فیلم خوزستان/جشن واره ی بلوغ مسجدسلیمان به نمایش درآمد.فیلم های بعدی وی ((صلوه ظهر77 /شاعررنگ ها {درباره ی نقاشی به نام هاشم بدری} 79//عصای سفید درمورد نابینایان80/لذًه81 نام داشت.همکاری درساخت فیلم سینمایی ققنوس در آتش کار فرهاد ورهرام/داشتن سمت مشاوری ومدیریت برنامه ریزی برای فیلم اهوازشهرساتراپ نشین نوشته وکار احمدرضابشیری/دبیری وسخنگویی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا در خوزستان/مدیریت کمیته میراث فرهنگی موسسه خوزستانی های مقیم تهران و..ازدیگر کارهای هنری ویا اجتماعی و فرهنگی مجتبی گهستونی است.از مجتبی شعرهای زیاد ودرعین حال تعدادی قصه و نقد وگزارش در نشریات به شکلی گسترده پخش  ونشرشده ومی شود وی از  روز.نامه نگاران برجسته ی کشوری{بادریافت لوح وجایزه ی نقدی وغیر نقدی}شناخته شده است.

 

نشانی تارنمای مجتبی گهستونی:sokhango.blogfa.com

Taryana.irو هم چنین

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠

81_کریم شریبی_نوازنده و تنظیم کننده ی آهنگ ،مدرس موسیقی _1313/06/؟؟ _خرمشهر

 

کریم شریبی ،بختیاری است ودرخرمشهربه دنیا آمده است.12ساله بود که برای یادگیری نوازندگی سازهای عود و ویولن به شاگردی سیدعبدالمطلب مطلبی ،درامد.دوم دبیرستان بود،به استخدام ارتش درآمدو این امکان برای اش فراهم شدکه برای تکمیل دانسته های اش به شاگردی مدرسی فرانسوی{نام وی رابه یاد نمی آورد}و هم چنین سرهنگ ؟نورانی اصول موسیقی ونت خوانی ونت نویسی  را یادبگیرد.نوازنده ی ترومپت نیروی دریایی خرمشهرشدو به تدریس دانسته های اش به دیگران شد.شاگردانی مانندسعیدمرادی ،ترومبون نواز/رضادرغایی نوازنده ساکسیفون آلتو /محمدعلی خضرخواننده/مسعودهدایت نوازنده وخواننده و...کریم شریبی گروه موسیقی معروف آن زمان آبادان به نام ((اخوان الفن ))رادر تلویزیون خلیج فارس((آبادان))راه انداخت.وی هم چنین بنابه خواسته ی محمدعلی رجایی (بعدهارییس جمهورایران ))مربی خانه جوانان خرمشهرشد.از ساخته های مشهورکریم شُریبی می توان به سرودملی امارات متحده عربی ،مارش های لنگر/شهریاری و /جنگ اشاره کرد.   

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠

80_ امیرمنصور(مهران) صفوت_خوش خوان ومدرس آواز_1357/06/31_بهبهان

 

 

امیرمنصورصفوت درخانواده ای آشنابه تصوف و عرفان به دنیا آمد.پدرش مثنوی را خوب می خواند ومهران از همین راه به صدای خوش، گرایش پیداکرد.پدربزرگ وی نیز به نام آقای یاسینی ازمشایخ صوفیه وآشنا به عرفان ودرعین حال مثنوی خوانی بوده اند.درآغازباشنیدن نوارهای استادمحمدرضاشجریان تلاش کرد ردیف ها را بشناسد ولی گوش دادن به ردیف های آوازی محمودکریمی ودوامی رابه شکلی جدی ادامه داد و ازسال 76به شاگردی زنده یاد رضوی سروستانی درآمد وشیوه ی آوازیسیدحسین طاهرزاده راازایشان یادگرفت.پس ازفوت استاد از 79شاگرد خانم هنگامه اخوان شدوبه فراگیری مکتب اصفهان پرداخت.ازسال87 به شاگردی محمدرضا لطفی درآمد وباوی به اجرای آوازنیز ژرداخت.اجرای کنسرت با اساتیدی همچون جمشید محبی(تنبک)،هادی
منتظری(کمانچه)،                مسعود حبیبی(دف)                     امیرمنصورصفوت،علاوه بربرگزیده شدن در رشته ی آواز درسال های 79درجشن واره ی کشوری فجروسال 80در جشن واره ی بداهه خوانی کشوری درسال80...و.....و..ایشان در حال حاضر عضو وابسته ی 1 خوانندگی از خانه موسیقی ایران از سال83 هستند.وی باگروه های چاوش و چکاوک بهبهان اجراهای کشوری زیادی دارد.وی که دانش آموخته ی لیسانس بازرگانی دانش گاه آزادبهبهان است،ازسال 80گروه موسیقی ارگان بهبهان را راه اندازی و سرپرستی کرد.وی با برگذاری بزرگداشت اساتید موسیقی  وفرهنگ وهنرایران،ازجمله زنده یاد رضوی سروستانی وبزرگان شعر مانندسعدی و..گام هایی درجهت آشناشدن مردم بهبهان بابزرگان این سرزمین  رافراهم کرده است

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠

 

75_ غلامرضاحلاج _نوازنده ویولن _1333/06/30_آبادان_    اهواز

غلامرضاحلاج درآبادان به دنیا آمد بخشی اززندگی اش رادر شهرستان یاسوج و بقیه اش را در اهواز گذرانده است. وی در 14سالگی اصول نوازندگی ضرب رابه مدت6ماه نزد راهرو احمدی و نوازندگی ویولن را به مدت 2سال نزد مسعود معارف یادگرفت.اولین نوازندگی وی دربرنامه نونهالان رادیو نفت ملی ودر 15 سالگی وزیرسرپرستی ناصرموسوی  بودسال ها درنایت کلاب آبادان به همراه محمدرضوی و محمدرشیدی برنامه اجرامی کرد..پس از انقلاب هم از نوازندگان گروه هنری وابسته به ارشاد یاسوج بود.چندین سال نیز درهتل سویس و هم چنین کنتینانتال دوبی نوازندگی کرده ودر شهرستان کیش نیز به روی سن رفته است.وی شاگردانی نیز پرورش داده است.بچه های اش.؛سپیده وپوریا نوازندگی سنتور و پریسا نیز نوازندگی ضرب رااز پدریادگرفته اند.

 

76_فروغ افشاریان زاده_کارگردان و بازیگرنمایش_1344/06/30_ دزفول   _اهواز

 

فروغ افشاریان زاده تا زمان ازدواج را درشهر زادگاه اش دزفول گذراند و پس ازآن ساکن اهواز شد.دیپلم تجربی اش راکه گرفت،همکاراداره ارشاددزفول شد و کتاب داری و نقاشی می کرد.دوره ای درکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درسال 67در تهران دید و ودردزفول ، به کانون پ ف ک و ن پیوست.افشاریان که در خانواده ای هنرمند {دائی اش فلوت و مادرش دف می نواخت }به دنیا آمده بود راه نمایش را درپیش گرفت.بعدها به جز بازی درنمایش ،کارگردانی هم انجام داد ازکارهای او می توان به این نمایش ها اشاره کرد:آقاکلاغه کجائی ؟دزفول 69/آدی و بودی  بازنویسی وکارماهدخت فارسانی سبک بُن راگو اهواز /سنگ سیاه نوشته طاهره گرمسیری و کارفرزانه فیلی ،اهواز و...و...هم چنین کارگردانی سفرافسانه  ای گلپر براساس شاه نامه باز نویسی ،دکوروطراحی 78و لانه ی خوشمزه در79 و80. جوایزی نیز درسطح کشورو استان گرفته است.هم درزمینه نمایش عروسکی وهم ساخت عروسک ...

77_کورش لَرکی _نویسنده وبازیگرنمایش طنز_1351/06/30_هفتکل

 

کورش لرکی 13ساله بود که برای بازی درنمایش ((طمع))روی سن رفت.ازسال 70شروع به نوشتن نمایش نامه های طنز کردو بیش از150 نمایش نامه را اجراکرد.درواقع تئاتر و به ویژه  نمایش طنز را هفتکلی ها و شهرهای اطراف با کورش لرکی می شناسند .یکی از سلسله نمایش های معروف وی که همیشه اجرا می شود، اخبارفکاهی نام دارد که برمبنای خبرهای زوز نوشته و اجرا می شود ودرنتیجه همیشه تازه و قابل دیدن است.به همین دلیل هم سال هااست که اجرامی شود،بدون آن که از رونق بیفتد.نمایش نامه های طنز وی علاوه برهفتکل به شکل خیابانی در پارک های اهواز و هم چنین شهرستان های ایذه،باغملک و مسجدسلیمان نیز اچرامی شود.وی دیپلم فرهنگ وادب خودرا درسال 72گرفت.

 

78_بهزادخیرالهی_بازیگر،کارگردان و نویسنده نمایش _  اهواز

 

بهزاد خیرالهی یکی از پرکارترین بازیگران نمایش در تلویزیون استان خوزستان و به ویژه در زمینه ی کار کودک است.و درعین حال برای بازی ویاکارگردانی نمایش های جدی در سطح کشورجوایز زیادی گرفته است.بازی در نمایش های تلویزیونی مانند ((ماجراهای فینیل و نیپیل))/((ماجراهای هانی و مانی ))/((چرخ وفلک))نوشته وکاراصغرشادروان  نام برد درنوشتن نمایش نامه واجرانیز ستاره بی نشون از وی در جشن واره ی کشوری پروازدرخشید .ازنوشته های دیگرش می توان به چشاش آبی دریا اشاره کرد که طرح اولیه اش را بهزاد وزیری نوشته است.بهزادخیرالهی چندین نمایش ازنوشته های مهیدی دوگوهرانی و هم چنین نمایش نامه های عزت اله مهر آوران را کارگردانی کرده است.خیرالهی ،سال ها مسئولیت خانه نمایش شهرستان اهواز را به عهده داشت.بهزاد خیرالهی ،باوجود این که در دوران دبستان بارها درمدرسه به روی سن رفته بود ،دردوران تحصیلی راهنمائی و دبیرستان ،درگروه های ورزشی هندبال .و فوتبال فعال بود ولی آشنائی و اصرارآقایا ن حسین و حسن فتحی باعث شد که به کارنمایش رو بیاورد.

مطالب قدیمی تر »
ابوالقاسم فرهنگ
می نویسم. رمان ((خاطرات یک قاتل)) ومجموعه قصه ی((درمن خلیده ی چهل سال در من خفته)) و برگردان به شعر کتاب کودک((سال نوچینی ))رامنتشر کرده ام.منتشرنشده ها رمان های 1_افشین برای نوجوانان و2- ویرانی
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :