نویسنده2011
وبلاگی ادبی بود ولی ازاوایل مردادماه 90 به زندگی نامه ی هنرمندان خوزستان و...می پردازد.
صفحات وبلاگ
نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠

27حسین مهرآذین (چهارلنگ) _نویسنده وکارگردان نمایش _شاعر01/06/1329 اهواز بزرگ شده اندیمشک

 

حسین درخانواده ای بی سواد ولی علاقه مند به دیوان های کهن فارسی به دنیا آمد.وی به ادبیات ونمایش گرایش داشت وباهمکاری درروزنامه دیواری مدرسه آغازکرد.بااستعدادی که داشت ،شعر طنزمی سرود .شعرهای وی به زودی به مجلات آن زمان مانند زن روز ، جوانان و اطلاعات هفتگی راه یافت.    هم زمان با سرودن شعر نوشتن نمایش نامه ی طنز راآغاز کرد در سال 47نمایش طنز((رجب وجبی کارمی کند ))  را نوشت وبه روی سن برد ودر آن بازی کرد.نمایش های بعدی وی معتادین (نوشته وکار) کاکلی که برای جشن واره ی فرهنگ وهنراستانی انتخاب شد و مقام دوم استانی راگرفت . و فریاد درلجن که درزندان کارون اهواز هم اجراشد.افعی طلائی علی نصیریان راهم کارگردانی کرد.و...و...پس ازانقلاب و آغازجنگ مهرآذین دقیانوس نوشته اعضای حوره علمیه قم رادر61 به صحنه برد ویکی ازنوشته های محسن پوشائی به نام ((آبی های دریائی ))که درخوزستان برای کارگردانی جایزه ی سوم راگرفت.مهر آذین (چهارلنگ )تعداددیگری کارنمایشی موفق داشته است. حسین درسال1385 مجموعه ی کامل اشعار خود را با نام(هستی ,همیشه))به وسیله ی انتشارات مرید به چاژ رساند(باساس از مهران بقائی) .ازوی شعروقصه هائی نیز درنشریات به چاپ رسیده است.  وی مدرک لیسانس ادبیات خود را از دانش گاه آزاد دزفول گرفته است.

بازهم ازمهران بقائی سپاس گذارم.

 

 

 

28 _ عبدالرضاحیات زاده (حیاتی )  نمایش نامه نویس و کارگردان 01/06/1332 اهواز

 

عبدالرضا ،کلاس پنجم دبستان بود که با خواندن کتاب ((پیرمرد و دریا))نوشته ی ارنست همینگوی به خواندن علاقه مند شد.از14 سالگی باراه اندازی نشریه دیواری دردبیرستان به گفتن شعر،نوشتن مقاله،طراحی ونقاشی روی آورد ودرنمایش نامه های رویای سفید،سگی درخرمن جا، آب وتعدادی نمایش دیگربازی کرد.ساخت یک فیلم کوتاه 8م.م وکارگردانی نمایش راهم دردوران تحصیلی دبیرستان انجام داد.وی بعدها ودردوران جنگ وپس ازجنگ آثاربسیاری رادرزمینه های دینی نوشت.این زمینه ها ازنوشتن فیلمنامه ((خاطرات زخمی یک فیلم ویدئوئی 90دقیقه ای درکنگره سرداران شهید خوزستان و کدامین چشم گواهی داد؟ویدئوئی 20 دقیقه ای سینمای جوان اهواز)تا چاپ نمایشنامه های ((لبخند بزن رزمنده  و  قاصدکها {هر2اثرچاپ کنگره سردارا ن شهید خوزستان }هم چنین بوی خوش جنگ   و فرشته ای با بالهای شکسته {هر2 اثرچاپ بنیادحفظ آثارونشرارزش های دفاع مقدس }ومسیح می گرید چاپ حوزه هنری خوزستان))وچاپ اشعار  نو وکهنه وقصه ونوحه و مراثی درنشریات گوناگون .    ازعبدالرضاحیاتی که همیشه درزمینه های مذهبی و جنگ کارکرده ،تعدادزیادی نمایشنامه به روی صحنه رفته که کارگردانی بسیاری از آن ها را خودش انجام داده وحداقل 10 دیپلم افتخار جشنواره های نمایش دفاع مقدس و استانی  ومنطقه ای و کشوری رانصیب وی کرده است.وی ازمقام های بلندپایه کشوری نیز دیپلم افتخارو....و..ذریافت کرده است.

 

29-عبدالحسین کرامت _بازیگرنمایش _01/06/1336 سوسنگرد

عبدالحسین ،هنوز کلاس پنجم دبستان بود که وارد گروه موسیقی مدرسه شد که درآن زمان زیرنظر اداره ی فرهنگ و هنراداره می شد.وی با تشویق رضا شالباف مربی این گروه به یادگیری قره نی پرداخت.ودر یادگیری تا انتخاب شدن گروه موسیقی مدرسه برای مسابقات کشوری ،پیش رفت .گروه برای اعزام 2هفته ای اجرا درکشورکویت ،انتخاب شد ولی چون عبدالحسین 2ماه ازسن قانونی خردسالان ،بزرگ تربود ازسفرباز ماند و از قره نی متنفرشد.به یادگیری ترومپت، ساکسیفون تنوروبعد آلتو روی آوردواجرای جنجالی گروه موسیقی فرهنگ وهنرسوسنگرد درروزتولد رضاشاه (به دلیل دستکاری آگاهانه درنت های اجرای آهنگ به وسیله ی رضا شالباف) به کتک خوردن و دستگیری مربی گروه موسیقی شدوگروه ،ازهم پاشید. درزمینه ی نمایش ،کرامت درکلاس اول دبیرستان (هفتم قدیم) درنمایش دانش آموزی ((گندم های خونین))کارعلی فلاح درنقشی کوتاه به روی سن رفت و به نمایش گروید. بازی وی،درنمایش گرداب  به کارگردانی عبدالنبی حلًالی باعث شد که وی به عنوان بازیگربرتر دربسیاری ازمسابقات نمایش استانی ،منطقه ای و حتی کشوری( یادواره شهید مدنی) مطرح  شود .وی همچنین برای کارگردانی نمایش انتظاربه عنوان کارگردان اول مسابقات استان خوزستان و کارگردان دوم درجشن واره ی منطقه ای نمایش شناخته شود

 

30–فرهاد یزدانفر _بازیگرنمایش و آوازخوان01÷/06/1339  خرمشهر

 

فرهاد درخرمشهرودرخانواده ای فرهنگی به دنیا آمد  ولی به دلیل شرایط جنگ ،بخشی اززندگی اش رادر استان بوشهر گذراند. 13 ساله بود که آموزگارش امراله الهی وی رابرای بازی درنمایش مدرسه ای انتخاب کرد  و ازآن زمان به بعد وی به کارهنری پرداخت .درکارنمایش از امراله الهی ،عدنان غریفی ،قاسم غریفی ومجید جعفری ،آموخت.وی علاوه بربازی درنمایش نامه های سربداران ،پروازفرشتگان ،لیل بی گناه، بازگشت ،توطئه،باشومه سر،فاطوتک و.....نمایش نامه ی اماره رادرسال 64 نوشته ،کار و بازی کرده است.  یزدانفرچندین اجرای ترانه و آواز داشته که ازجمله ی آن ها اجراهای تالاروحدت کمینگاه ،وحدت و همچنین شکوفه ،اجرای سرود رهبرما خوش آمدی درآبادان و سرود کیش درکیش.بازی درفیلم کوتاه فاکتور وفیلم داستانی پرواز گزارشگری ،تهیه کنندگی برنامه های رادیوئی در رادیوهای بوشهرو آبادان ازدیگرفعالیت های او است. وی که تحصیلات خودرادررشته ی تئاتردانشکده هنرهای زیبا پس ازچند ترم رهاکرد،مسئولیت هائی در حوزه هنری و ارشاد بوشهر وخرمشهر داشته وبه عنوان بازیگرجوایز و دیپلم افتخارنیزگرفته است.

 

31-محمد تقی بساک – بازیگرنمایش _ 01/06/1342  اندیمشک

 

وی فعالیت هنری خودرادر دوره ی تحصیلی راهنمائی و با بازی در نمایش های میان پرده ی طنز آغازکرد. پس ازدریافت مدرک دیپلم متوسطه ،از زنده یاد بهمن عیوق که درآن زمان دراندیمشک زندگی می کرد ، اصول نمایش را یادگرفت .وی که ازبنیان گذاران تئاتردفاع مقدس دراندیمشک است در نمایش های مختلف و چند فیلم کوتاه و طنز تلویزیونی بازی کرد.بازی درنمایش های تلویزیونی آدم آهنی  و   قلم خودنویس آقای رئیس (2قسمت ازمجموعه ی جنگ 1+20) ونمایش های صحنه ای  تیسو    و   آب یار (هر2 از کارهای محسن پوشائی )چشمه خورشید زنده یاد بهمن عیوق و سوار   (کار اسماعیل فیروزی )

 

32 –شمسی پورمحمدی_شاعر_01/06/1344  اهواز

وی پس ازگرفتن مدرک دیپلم اقتصاد در اهواز وارد دانشگاه الزهرا درتهران شد ودوره کارشناسی خودرا دررشته ی علوم اجتماعی باگرایش جامعه شناسی گذراند .شمسی اولین شعرخود را درقالب غزل به نام ((آزادی )) در زمانی که هنوز دوره ی راهنمائی تحصیلی رامی گذراند،سرود. سرایش درقالب های ((کهن)) تا دوره ی دانشجوئی وی ادامه داشت.روی کرد تازه ی شعری پورمحمدی از مثنوی و غزل به سوی شعر نیمائی و سپید بود.چاپ اولین شعر وی در روزنامه ی سلام بود.بعدها به جزنشریات محلی خوزستان ،مجلات ادبی عصرپنجشنبه ،دنیای سخن ،کارنامه و...نیزازاو شعر چاپ می کردند.وی درسال 73که در اهواز دبیر دبیرستان بود،امتیازنشریه ی محلی _استانی خوزستان به نام روزان راگرفت .بعدها مجوز این نشریه کشوری شد.درسال 77 توانست مجوز نشرلاجورد رانیزبگیرد .از پورمحمدی کتاب های سرخ درسرانجام اردیبهشت در سال 79و همچنین ازمن به روایت و رویادرسال80 هر2به وسیله ی نشرلاجوردبه مدیرمسئولی خودش به چاپ رسیده است.کتاب دوم وی برنده ی جایزه ی ادبی مجله کارنامه درسال 81شد.ایشان اکنون درتهران زندگی می کنند.

33-مسعود سیفی  __شاعر01/06/1345 اهواز –ساکن بهبهان

مسعود در یک خانواده ی سنتی دراهواز به دنیا آمد.از15سالگی شعرکلاسیک می سرود ودرمحافل شعری اهواز شرکت می کرد ولی کم کم به سرودن شعر سپید گرایش یافت.وی که در همایش های شعری خوزستان (ماه شهر –شوش – اهواز –بهبهان- دزفول و...)شرکت فعال داشت درسال 1378اولین مجموعه ی شعرهای کلاسیک و سپید خود را با نام ((چیزی برای گفتن ))با شمارگان2000 نسخه و64ص منتشرکردوی ازسال 1377 در بهبهان زندگی می کند.

34-کمال مطوف—سازنده فیلم های کوتاه_ 01/06/1345  شوشتر

 

کمال درخانواده ای مذهبی به دنیا آمد .تجربه ی بازی درنمایش کمی داشت ولی به سینما علاقه مند بود.به همین دلیل زمانی که دوره تحصیلی کاردانی را درسمنان می گذراند تقاضای انتقال محل تحصیل خود را برای ادامه تحصیل درشهرستان دزفول داد تا بتواند هنرجوی انجمن سینمای چوان دزفول شود.عکاسی رادراین کلاس ها ازحمید تجلی فرد،طراحی فیلم را از بهزاد آوری و فیلم نامه نویسی را از احمد بهمن وبهزاد آوری یاد گرفت.اولین تجربه اش درزمینه ی فیلم ،نوشتن فیلم نامه ای به نام ((هنگام خشم ))بود که براساس قصه ای از آذریان نوشته شد.این فیلم 20دقیقه ای سوپر8 به پنجمین جشن واره ی سینمای جوان استان خوزستان راه یافت.کمال ،برای کسب تجربه ،مدت ها به عنوان یکی ازعوامل صحنه برای حسین لطیفی درفیلم betacam((شب بارانی))،برای مهردادخوشبخت در فیلم های  جنایت موجه ونان آور ،برای خسروسینائی در ازقطره تا دریا ،همکاری در سریال 7قسمته ی چشمان آبی زهرا و.....و...کارکرد.ازکارهای وی می توان به این آثاراشاره کرد:خونهء بابا بزرگ که درجشن واره ی سینمای اجتماعی آبادان مطرح شد وتلویزیون آن را خرید لولوخورخوره که درجشن واره ی منطقه ای همدان به وسیله ی تماشاگران برگزیده شد و داوران آن را  تقدیرکردند،احسان ،چرخ و انار و...)همه به روشs-8)که هرکدام ازاین هادرجشن واره ها مطرح شد. کمال مطوًف مدرک کاردانی آموزش ابتدائی از تربیت معلم دزفول دارد.

35-محمدحسین ناجی _بازیگرنمایش –عکاس_01/06/1346_ دزفول

 

وی فرزندماشاءاله ناجی است که دردهه سی برای بازکاشت نی ِ قلم نی ِ پرآوازه ی دزفول تلاش بسیارکرد. محمد حسین از کلاس پنجم ابتدائی به گروه نمایش دانش آموزی پیوست و در این راه آن قدر کوشید که بین سال های 64 تا 67 در مسابقات نمایش دانش آموزی استانی برای بازی ویاکارگردانی نمایش 4 مقام اولی را درکارنامه ا ش جاداد.وی که ازمجروحان جنگی است،ازسال 67 به کارهای نمایش کمدی صحنه ای و تلویزیونی رو آورد .دست آورد وی دراین دوره ،نویسندگی وکاروبازی درنمایش های گداعلی   نوزادپسر و نفتی است که از سیمای خوزستان پخش شده است. وی که در دوران خدمت سربازی اش کارعکاسی و فیلم برداری می کرده درنمایشگاه های عکاسی جمعی در مشهد (75) وهم چنین دزفول ،شرکت داشته و عکاس اداره ارشاد دزفول است.((نخل سوخته نوشته ی علی ((نخل سوخته)) نوشته ی علی غلامی کار تعزیه ی ((شیی با حر))نوشته ی عبدالحسن اطمینان زاده،((تلاقی ))نوشته    عاشوری  ازنمایش نامه هائی است  که کارگردانی کرده است.

 

 

36-سیدمحمد حجاز_خوش نویس _01/06/1353 دزفول

 

سید محمد درخانواده ای مذهبی به دنیا آمد. وی ازکودکی به نوشتن خط خوش گرایش داشت و آن قدرروی درو دیوارووسائل خانه اش نوشت و ادامه اش رابه روی کاغذ نوشت تا بدون دیدن آموزش مستقیم از استاد مدرک ممتاز خوش نویسی اش را از انجمن خوش نویسان ایران بگیرد .سید محمد که اکنون سال ها است ، آموزش دهنده ی خوش نویسی دردزفول است ،به جز برگذاری نمایشگاه ،درمسابقات خوش نویسی استان خوزستان نیز شرکت کرده و مقام هم گرفته است (ازجمله مقام دوم استانی )..سیدمحمد امسال توانست مدرک فوق ممتاز خودرا نیز بگیرد.به ایشان شادباش می گویم واز جناب مهران بقائی که آگاهم کردند ازاین خبرفسپاس گذارم.

 

37-دیوان دریس _موسیقی_01/06/1553 _ آبادان

 

دیوان درآبادان به دنیا آمد .چون جنگ درگرفت به همراه خانواده درشیراززندگی کرد و تا دوره راهنمائی درس خواند .پس ازپایان جنگ درسال 68بازبه آبادان برگشت.از62نوازندگی ضرب و تمپو راسینه به سینه یادگرفت.یادگیری اش رادرهمه ی سازهای کوبه ای ادامه داد. درگروه موسیقی بندری مروارید (مروارید سیاه)زیرسرپرستی علی خواچه آغازبه کارکرد .گروه یادشده درجشن واره های موسیقی آبادان ،خوزستان ، منطقه ای و کشوری چنان درخشید که برای اجرادرجشن واره ی موسیقی درکشورفرانسه ،برگزیده شد.در این گروه که بسیار زود با اجراهای زارگونه و پرشور بندری ،به جشن واره های گوناگون راه یافت و دعوت می شد ،دیوان به شکل ضمنی سرگروه بود و چون توانائی نوازندگی سازهای گوناگون کوبه ای را درحین سرخوشی رقص ((زار))داشت،مورد توجه زیاد داوران و تماشاگران بود.

-

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠

25 _ هوشنگ چالنگی _ شاعر29/05/1319مسجدسلیمان  - اهواز

 

هوشنگ چالنگی درمسجدسلیمان به دنیاآمد.ولی ازسال 1351ساکن اهوازشد.چالنگی که بانام((چالنگ)) بامجله ی  توفیق کارطنزمی نوشت وتا پیش ازسال1340غزل و2بیتی های اش درمچلات جوانان و اطلاعات بانوان چاپ می شد درشعرنوکسی شد که زنده یاد احمد شاملو گفت؛ شعرچالنگی چون کوچ ایل عشایر، مخاطره برانگیز است.

 

چالنگی که 2نوول چاپ شده درمجله ی خوشه دارد درمجله ها ی فردوسی وخوشه همکاربودوبافریدون گیلانی - ایل بیگی- زنده یادها ابوالقاسم حالت ودکترغلامحسین ساعدی همنشینی و همکاری داشته است .وی هم چنین ازطریق زنده یادنجف دریابندری وجهانگیرافکاری به استخدام موسسه انتشارات فرانکلین درآمد وزیرنظرسعیدی سیرجانی و  برای همکاری درتهیه ی انسکلوپدیاهمکاراحمدشاملو شد.ازوی شعرهای زیادی درنشریات هنری مطرح پیش وپس از انقلاب ،چاپ شده است.نزد عباس  پهلوان درمجله ی فردوسی بوده است. چالنگی یک سفر8 ماهه به هندوستان درسال48  داشته و.درتعدادی نمایش بازی کرده است(دردوره ی دبیرستان ).اولین مجموعه شعر وی درسال که ازشعرهای قدبمی اش گردآوری شده بود بانام((زنگوله تنبل))چاپ شد که متاسفانه مشخصات کتاب در اختیارنبود.    

توضیح : بنا را بر این گذاشته ام که دوستانی که تارنما و یا وب گاه دارند،در ضمن معرفی زندگی نامه شان، نشانی اینترنتی ایشان را برای دست رسی به تر خوانندگان زندگی نامه ی هنرمند بنویسم و به حرمت جناب چالنگی اولین نفر ایشان باشند ولی درتارنمایشان2بار برای ایشان یادداشت گذاشتم که مشخصات کتاب هایشان را ایمیل فرمایند ،یا ندیده اند یادیده اند و اعتماد و یا اعتنا نکرده اند .به نظر می رسد ازچالنگی کتاب دیگری نیز منتشرشده است.

26_مجیدزمانی اصل_شاعر29/05/1337_ اهواز

 

مجید گرایش خودرابه ادبیات ،بازتاب علاقه به دبیر ادبیات اش به نام زنده یادنصرت اله رئیسی می داند.بنا به گفته های مجید،زنده یاد رئیسی ،مترجم دانش نامه ی آکسفورد به فارسی و شاعرکتاب های ((غزالان دشت ها )) و((اعترافات ))است وهمچنین مترجم چندین کتاب است.به هررو اولین شعر زمانی اصل که باعث مطرح شدن وی شد،((جویبار))نام داشت که دررادیونفت آبادان دربرنامه ای زیرنظرزنده یاد مهدی اخوان ثالث و کاظم کریمیان ،در سال 56خوانده شد.وی اولین دفترشعرش را در 30صفحه درسال 58دراهوازمنتشرکرد.نام این دفتر((و عابری به جای من گریست ))بود.این کتاب درمجله ی نگین درسال 58 زیرنظرنصرت اله رئیسی درصفحه شعرمعرفی شد.ازکتاب های دیگروی می توان به ((خوابی در آینه))در108صفحه سال 75به  وسیله ی سوره و ((مزامیرپیاده رو))در100ص به وسیله ی نشرآیات اهواز درسال 76اشاره کرد.مجید که دراهوازبه کارفروش کتاب درپیاده رو مشغول است،درکارنقد دستی دارد.ازوی نقدها وشعرهای زیادی در مجلات ادبی کشوروخوزستان به چاپ رسیده است.


نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠

24 _ماهدخت فارسانی _کارگردان نمایش های عروسکی 27/05/1340هفتکل _ اهواز

 

ماهدخت درخانواده ای شرکت نفتی به دنیا آمد تا کلاس اول دبستان درهفتکل،کلاس دوم دبستان درمسجد سلیمان وازسال بعد دراهواز زندگی کرده است.وی عروسک سازی ونقاشی رنگ روغن رادردوره ی راهنمائی تحصیلی ،خودانگیخته وبادلگرمی مادرش آغازکرد.سال 1362باشنیدن اطلاعیه ای ازرادیو اهواز به یادگیری  تئاترعلاقه متدشد ودردوره ی 6ماهه ی نمایش زیرنظراساتید آن زمان نمایش دراستان خوزستان(خانم بدرالسادات برنجانی ، نعمت اله لاریان ،عبدالرضاحیاتی  ، فرهادمهندس پورو..)اصول اولیه ی نمایش رافراگرفت ودرعین حال ازامکانات آموزشی وکلاس های دیگرهم به شکل پراکنده ،اموزش می دید.درطی سال های 1363تا65 که بامدرک فوق دیپلم درکانون پرورش اهوازاستخدام می شود،درحوزه هنری اهواز بازیگرتعدادی کارنمایشی بوده.ازسال 65کارگردانی وعروسک سازی نمایش های عروسکی  ((گرگ خسته))  65 ((خرگوش ها)) 66 وهمچنین (( فری به آسمان می رود)) ((سفرجادوئی)) و....به عهده می گیرد.72 تا79درتعدادی نمایش رادیوئی به کارگردانی ترکالکی(بزرگمهر) بازی می کند  

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠

23 _ابراهیم(رحیم ) تدین –خوش نویس 25/05/1337  بهبهان

 

رحیم درخانواده ای به دنیا آمد که خوش می نوشتند .پدربزرگ پدری اش خط ریززیبا داشته وپدرش نیز سیاق می نویسد.وی نی ازکودکی خوش می نوشت ولی آموزش های اولیه ی خوش نویسی رازمانی که درشهرستان  ماهشهرآموزگاربود نزد     ولی پور(مسئول انجمن خوش نویسی )،فراگرفت .ولی پورآموزش رحیم راتا دوره ی عالی برعهده داشت سال 1370به بهبهان منتقل شدوبه گونه ی مکاتبه ای ،شاگرد استاد احمد فلسفی بود تادر سال77،توانست مدرک ممتازنستعلیق خودرابگیرد.ابراهیم تدین که درسال 75 دانشنامه ی کارشناسی آموزش ابتدائی رادر اهوازگرفته است ،هم به عنوان دبیرهنردبیرستان های بهبهان وهم به عنوان مدرس انچمن خوش نویسی به دیگران آموزش می دهد.رحیم تدین یادگیری راادامه داد تا مدرک فوق ممتازخوش نویسی راهم بگیرد.وی درنمایشگاه های خوش نویسی ایذه – باغملک –ماهشهروبهبهان شرکت کرده ونمایش گاهی انفرادی به نام آئینه ءصبح رادرسال 78 دربهبهان راه اندازی کرده است.

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠

22 _سیدمحمدمرعشی _خواننده -24/05/1337شوشتر _ اهواز

 سیدمحمد درخانواده ای کارمند وعلاقه مند به موسیقی درشوشتربه دنیا آمد.برادرش آوازمی خواند و محمد نیزدوستدارخواندن شد.درآن زمان هنوز((اُس عَدُل ))یعنی عبدالمحمد برجسته {تارنوازمطرح شوشتر)،زنده  بود ومحمد به شاگردی وی وشاگرد اس عدُل یعنی احمد علی کامران فردرآمد..زمانی که دبیرستانی بود به گروه موسیقی مدرسه پیوست ،درمسابقات دانش آموزی شرکت کرد ورتبه ی اول آوازرا درخوزستان به دست آورد.ازسال 51باکوچیدن به اهوازدوره ی دبیرستان راادامه داد ودرسال 56 دیپلم گرفت.تا سال 68 کارهنری نکرد ولی دراین سال درگروه موسیقی سنتی ((برجسته ))که زیرنظراحمد علی کامران فراداره می شد،باردیگرشروع به فعالیت کرد..این گروه درسال 78تعدادی کارموسیقی برای صدا وسیمای خوزستان ضبط کرد که ازشبکه ی استانی پخش شد.مرعشی درمسابقات هنری خوزستان درسال70 به مقام اول اوازدراستان رسید.وی در تالارهای شهر _آفتاب و تالارنفت اهوازاجراهائی داشت .از آوازهائی که ازشبکه استانی پخش شده،می توان به اهنگ های  شیدای گیتی _ گل بهار و روز آشنائی ،هر3 ازساخته های نوید نقیبی نام برد.

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠

 

20 _نادرشیرازی _نوازنده تار وسه تار22/05/1322 تهران  _ اهواز

 

نادرشیرازی که از10سالگی به دلیل کارتجاری پدرش دراهواززندگی می کند،از6سالگیشاگرداستاد اسماعیل خان کمالی ازدوستان درویش خان ونی داوودی (که پدربزرگ مادری نادربوده )نوازندگی تاروسه تاررایادمی گیرد.استفاده ازآموزش های استادجلیل شهناز و استادعبادی درکودکی ازدیگرامکانات یادگیری نادرشیرازی بوده .درسن 16سالگی دوره های عالی ردیف   نوازی رادراهوازونزد استاد البرز(ازشاگردان استاد ابوالحسن صبا) در اداره فرهنگ وهنر،یادمی گیرد.وی برای یادگیری دوره های عالی ترردیف نوازی ،شاگرد به تهران می رود.یک سال هنرستان موسیقی می خواند و6سال هم ازآموزش های بالا زاده و فراهانی استفاده می کند. نادرشیرازی برای تحصیل دررشته ی مهندسی سیویل از سال1361 راهی کشورسویس می شود ودردوران تحصیل ،علاوه براجراهائی دررادیو و تلویزیون سویس،درکشورهای فرانسه ،هلند و آمربکا کنسرت های زیادی برگذارمی کند.نادرشیرازی ازسال 1373به آموزش شاگردان بسیاری همت می گمارد که ازدل آن ها نیز نوازندگان چیره دستی پرورش پیدا می کنند.نادرشیرازی که3 دخترنوازنده اش(صفوراوسالومه {نوازنده تار}و سپینود {نوازنده سه تار}) رانیز آموزش داده است، درگروه ماهوران(کاظم پوره)وگروه  محمدشیدافعال بود واجراهای زیادی دارند.  

 

21 _ناصر امامی _ نقاش22/05/1335 آبادان

 

ناصرامامی دریکی ازخانواده های آبادانی به دنیاآمد.پدرش سردفتراسنادرسمی بود.  .زمانی که کلاس دوم ابتدائی بود ازوجود معلم موقت کلاس که خوش خط بود بهره برد وبعد نزد آقای سپرویزان کلاس خوش نویسی دید. کلاس چهارم دبستان بود که به نقاشی علاقه مند شد.اوایل با پاشیدن امشی بر روی کاغذ کپی کاری کرد وبعد با نگاه کردن کپی می کرد تا کم کم یادگرفت که به شکل مستقل کارکند.درکلاس اول دبیرستان درمسابقات نقاشی آموزشگاهی آبادان_دررشته ی سیاه قلم _ اول شد و درمسابقات اموزشگاهی استانی خوزستان به مقام دوم زسید.سال 1355درمسابقه استانی اول شد.به اردوی سراسری هنری کشوری دانش آموزی  رامسر راه یافت و درسطح کشورسوم شد.در سال 56 دیپلم طبیعی خود راگرفت و دردوره ی سپاهی دانش ،چون محل خدمتش درمحیط زیبای  سرپل ذهاب بود ازطبیعت بهره گرفت .ازسال 58تا 61هیچ کارهنری نکرد.ازسال61ازطریق مطالعه کتاب های هنر به مدت 6سال _ترکیب بندی و فیگوراتیو- رایادگرفت وتوانست درسال1366بارتبه50کشوری کنکوربه رشته نقاشی  دانشکده هنرهای زیبا راه پیداکندودررشته ی نقاشی ازدانشگاه هنرتهرانفف.ناصرامامی درتهران به عنوان طراح وگرافیست آموزش وپرورش منطقه14تهران ،فعالیت هنری داشت.رساله ی دانشگاهی اش رادرزمینه ی بررسی تاثیرمهاجرت درکارنقاشان نوشت.سال ها است به کارنقاشی و آموزش وداوری مارغ التصیل شد.سابقات هنری استانی مشغول است.

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠

19 _عبدالرضا سواعدی _نویسنده و کارگردان نمایش21/05/1347آبادان

 

عبدالرضا درسال 1364شاگرد کلاس آموزش نمایش نعمت اله لاریان می شود.ازسال 70 که به شکلی جدی به کارنمایش می پردازد سالی یک و گاهی 2نمایش نامه رامی نوشته وکارگردانی می کرده.وی یکی ازشرکت کنندگان ثابت جشنواره های استانی ومنطقه ای و کشوری است وبه عنوان نمونه نمایش بخوان کرخه در79 توانست 11جایزه ی جشنواره نمایش استان خوزستان و 5 جایزه ی جشنواره نمایش منطقه ای بوشهر رابگیرد.عبدالرضا که درس خواندن را درحدسیکل اول دبیرستان رهاکرده فیلم مستند((فاضلاب))وفیلم های کوتاه 40دقیقه ای ((سکوت تصویر))به شکل ویدیوئی وفیلم 23دقیقه ای ((قیسه )) راساخته در2 قسمت سریال تلویزیونی ((خاک سرخ))ابراهیم حاتمی کیا بازی کرده است.کارهای نمایشی این عکاس و خبرنگارعبارت است از:نوشتن اولین نمایش نامه درسال 70به نام ((بازهم آبادان )) که این نمایش رامحسن حاتمی نژاد کارگردانی کرده است.بقیه راخودش نوشته و کار و گاهی بازی هم کرده است.((نه همین لباس زیباست))

((  پاسخ ناپذیر)) با برداشت ازقصه ای به همین نام از نادرابراهیمی نشانی (( بازیگران صحنه ء خاموشی))  ((نوشتن درخفا))و....و....(( بچه گنجشک ها)) و(( کاست هشت))و.... و...

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠

18_ساسان اشکش _بازیگروکارگردان نمایش و فیلم

کوتاه_19/05/1355الیگودرز_مسجدسلیمان

 

ساسان اشکش درخانواده ای ناآشنا باهنربه دنیاامد.از5سالگی به همراه خانواده به

مسجدسلیمان رفت ودرهمان شهرزندگی کرد.به شکلی اتفاقی دردبیرستان به دلیل

علاقه به ادبیات و نمایش ،کارگردانی نمایش ((حصاردر حصار))نوشته ی محسن

مخملباف را انجام داد وسرپرست گروه نمایش دبیرستان شد.سال 72مسئول واحد هنری

ناحیه 2 سپاه مسجدسلیمان شد.ازاحمدرضانصوحی و سیف اله احمدی نمایش وسینما

راآموزش دید وهم زمان به شکل مکاتبه ای هنرجوی دانشگاه رسام هنرشد تا کارگردانی

سینما رابهتریادبگیرد.سال 73نمایش نامه ی ((شهید ))رانوشت وکارکرد.سال 74فیلم

کوتاه 5دقیقه ای ((کارگاه ))رابه روش سوپر8 ساخت.ودر همان سال کانون فیلم

مسجدسلیمان رازیرنظر سیف اله احمدی راه اندازی کرد.فیلم 10دقیقه ای v.h.s((امید))

رانوشت و کارکرد.این فیلم جایزه ی ویژه ی نگاه انسانی جشنواره فیلم استانی ((بلوغ

))رادرمسجدسلیمان گرفت وبه بخش جنبی جشنواره کشوری ((رشد))راه

یافت.ازدیگرکارهای هنری ساسان اشکش می توان به این موارد اشاره کرد:

 

درزمبنه فیلم؛ ((نشانه های سنگی))30دقیقه s.v.h.s/((خرزهره های زمان ))30دقیقه

v.h.s/کارگردانی فیلم 30دقیقه ای ((رازبقا))نوشته شیروان نصراله پوربازی درفیلم های

کوتاه((هراس))نوشته وکارسعیدمولائی وهمچنین بازی در2فیلم کوتاه ازساخته

هایپژمان اله مرادی به نام های((اما پدر،عاشق معرکه بود))و((کجاست سایه ؟))

 

درزمینه نمایش:کارگردانی 2نمایش ((گل ونی))و ((عروسک کوکی ))ازنوشته های

 کورش سروش پورو نوشتن وکارگردانی نمایش های ((معلم شهید))   - ((راست

قامتان)) –((ناقوس مرگ))و......و....

 

وی که سروده ها وقصه هائی درنشریات به چاپ رسانده است،چوایزوتقدیرنامه هائی

درزمینه ی نمایش و فیلم درچشنواره های گوناگون استانی ،منطقه ای وکشوری گرفته

است.

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠

بازهم درود برشما!!

 

برای  بهبود ودرست نویسی اطلاعات دوستان هنرمند،درپایان هرماه،نام دوستانی

که زندگی نامه ی آن ها در ماه بعد،قرار است،نوشته شود،اعلام خواهدشد.

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠

15_مهدی رستگار_شاعر و قصه نویس – زادروز15/05/1321بوشهر---مرگ روز27/11/1381اهواز

 

زنده یادمهدی رستگارتا پایان دوره اول دبیرستان رادر شهرستان زادگاه اش ،بوشهرگذراند .به دانشسرای مقدماتی شیراز رفت.درشیرازآموزگارشد.دیپلم ادبی گرفت.به خارگ رفت.درسال 1344 کارشناسی ادبیات دانشگاه تربیت معلم شیرازراگرفت.1352به اهوازمنتقل شد و درکناردبیری آموزش وپرورش؛همکارصداو سیمای اهواز شد.ششم ابتدائی بودکه برای سرودن شعری مورد تشویق آموزگارش قرارگرفت.دردهه ی 40شعروقصه های اش در مجلات فردوسی ،تماشا، کیهان وخوشه ؛چاپ می شد.1346اولین مچموعه ی قصه اش رابه نام ((قصه های مدرسه ما ))درسطحی محدود منتشرکرد.نوشته های دیگرزنده یاد مهدی رستگاراین ها است:

1_مجموعه ی شعرنو((آن سوی خورشید))148صفحه – نشرپاسارگاد شیراز1347_2-ده دروازه و آهوی غزیب –نشر پاسارگادشیراز56صفحه – 1349

 

مقاله:انسان وفلسفه در شعرحافظ –دریافت تشویق نامه ازسوی سازمان یونسکو1376

 

نمونه شعر:    درسفرخاطرم ازدست برفت/شعرغربت زده ام در دل هرسنگ شکست/من چه می دانستم /که سفرراه فراموشی نیست/اینک آهنگ دگر سازکنم /بادلی خسته به دامان توپروازکنم /بازمی گردم و می آیم باز/باری آورد فراموشی درد/این سفر معچز افسانه نداشت/درد دوری به دلم خانه نداشت/این سفردرد فراقم آموخت/آتشی بود سراپایم سوخت

 

16 _هوشنگ شاهین زاده _حجم ساز15/05/1332ماهشهر-ساکن اهواز

 

شاهین زاده درخانواده ای شرکت نفتی به دنیا آمد.ازکودکی به ساختن وفروش اسباب بازی کودکانه روی آورد.درنجاری ،شاگردی کردونجاری ،خراطی وکارباچوب رایادگرفت.بعدها نازک کاری ،مشبک ومعرق باچوب رانه تنهایادگرفت ،بلکه به آموزش رشته های هنری روی چوب پرداخت.هوشنگ شاهین زاده که دیپلم طبیعی داردعلاوه برمجسمه سازی ،دستی درادبیات (نوشتن قصه وسرودن شعر)داردوشعرهاوقصه هائی از وی درنشریات به چاپ می رسد.وی دربیش از20نمایشگاه جمعی هنرهای تجسمی درشهرستان ،استان خوزستان وکشوری شرکت فعال داشته وکارهای حجمی وی به بینال های 74 و 78درتهران راه یافته است.  هوشنگ شاهین زاده،گرایش کارحچم خودراپساساختارگرامی داند.

 

17 _محمدرضاصانعیان بازیگرنمایش 15/05/1332 دزفول

 

محمدرضا اولین بازی نمایشی خودرادردبیرستان ودرنمایش((طلوع )) انجام داد.سال بعددرنمایشی به نام((وقت خنکی سر ِشب))نوشته ی احمدبیگدلی وکارگردانی غلامحسین ضیاءپور بازی کرد.این نمایش به وسیله تلویزیون ،ظبط و ازشبکه ی ملی پخش شد.بازی درنمایش تلویزیونی ((بالن))نوشته ی احمدبیگدلی وکارغلامحسین ضیاءپور،راهیابی به اولین جشنواره تئاتر شهرستان ها درتهران درسال 1354با بازی درنمایش ((سنگواره))ن.بیگدلی ک. ضیاء پور وچندین نمایش دیگر،ازجمله کارهای هنری پیش ازانقلاب صانعیان است. وی تا 67 کارهنری نکرد وبامدرک فوق دیپلم ابزاردقیق درکشت وصنعت کارون کارمی کرد.67 دریک جُنگ مناسبتی(دهه فجر)بازی کرد وازسال 68به بعد با بازی درنمایش های گوناگون به جشنواره های مختلف استانی ،منطقه ای و کشوری فجرراه پیدامی کند.صانعیان موفق به دریافت جوایز و تقدیرنامه شده است.

 

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠

14_کریم کریمی پور(آرین) _ شاعر_قصه نویس وتئاتری 14/05/1329 بهبهان

 

کریم درخانواده ای کم درآمد دربهبهان به دنیا آمد.پدرش طبع شعرداشت و این توانائی درسن نوجوانی کریم ،خود رانشان داد.اولین رباعی اودر13سالگی دربخش دریچه مجله تهران مصوربه چاپ رسید.ازآن پس ،مجلات زن امروز- جوانان امروز- امیدایران – صبح ایران – نوای ملت – و رنگین کمان ،جایگاه چاپ قصه ها و سروده های وی شد.در19 سالگی مجموعه ای ازاشعارنیمائی وقصه وغزل ازوی بانام دیدار درشب به چاپ رسید.درسال بعدمچموعه ی قصه ای به نام  مرثیه ای برای سکوت ازوی منتشرشد.درسال 1354ازدانشسرای راهنمائی اهواز،فوق دیپلم خود رادریافت کرد.وی قصه های وشعرهائی به صورت پراکنده درنشریات منتشرمی کرد. ازسال 62به نوشتن وکارگردانی نمایش روی آوردکه دست آوردآن نمایش نامه های ((دنباله خورشید))62((گرازها))63((نیمروزخونین ))و((دل های منتظر))هر2 درسال 68((آخرین بازی ))76بود.نمایش آخربرای بهترین متن نمایشی ،تقدیرشد وجایزه ی بهترین کارگردانی رادرجشنواره نمایش استانی درمسجدسلیمان راگرفت.

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠

 

 

5 _مصطفی عطائی کچوئی – بازیگرنمایش 05/05/1332 اهواز

 

مصطفی که ازسال 1354تا 1378کارهنری نکرده ودوباره فعال شده ،ازکودکی به کارنمایش علاقه مندبوده است. وی بازیگراولین فیلم های انجمن سینما ی جوان اهوازبود که کارعلی کشمیرزاده بود.درگروه مرتصی آرا بازیگرنمایش بود و درنمایش های  سگی درخرمن جا نوشته نصرت اله نویدی و افعی طلائی هر2 به کارگردانی مرتضی آرا درسال 52 به صحنه رفت .ازدیگرکارهای هنری وی کارگردانی نمایش  شاه وگدا نوشته ی برتولت برشت(؟)درسال 1353در آبادان /بازی درتله تئاتر شهر نارنج و ترنج  نوشته ی زنده یاد علی حاتمی و کار سهراب اعزازکه به جشن فرهنگ و هنر سال54 شیراز راه یافت،بازی درنمایش دیوار نوشته  ژان پل سارتر وکار سهراب اعزاز ،است.سال 78 باردیگربازیگرنمایش شد ودرنمایش نامه های رازسپهر- شیخون زاگرس – مرگ درمطبخ – سایه ای پشت پنجره – مهمان سرزمبن خدا(هر5نمایش کار منوچهر بهارلوئی )و فیلم داستانی شب ومه (81 تلویزیون)ویک قسمت ازمجموعه تلویزیونی شباهت ،وفیلم سینمائی سفربه چزابه نوشته وکارمحمدحسن حقیقی بازی کرد.

6_غلامرضا بشیری  بازیگر و کارگردان نمایش 05/05/1337بندرامام(سربندر)

 

  دربندرامام به دنیا آمد ولی بخشی ازدوران نوجوانی اش رادرآبادان گذراند.

درماهشهر،دیپلم گرفت و70واحدادبیات فرانسه راد ردانشگاه اهوازگذراند و انقلاب

فرهنگی اورا ازادامه درس بازداشت.

پیش ازانقلاب بازیگرنمایش نامه های ((آدم،آدم است)) و((قاعده واستثناء)){نمایشنامه

هائی نوشته برتولتبرشت}وهمچنین ((چوب به دستان وَرَ زیل)){نوشته محمود دولت

آبادی }بود.کارگردان این 3نمایشمحمدرضا زندی بود.بازی درتعدادی نمایش خیابانی

،ازجمله کارهای هنری بشیری است.

بشیری ازسال 66به کارگردانی نمایش ،به شکل تجربی پرداخت.نمایش ((ماه کنعان

))نوشته ی عباس شاهپیری راکارگردانی کرد.این نمایش ،علاوه براجرادرسوله ها

وفضاهای باز،درشهرستان های ماهشهر،سربندر،امیدیه و اهوازبه اجرادرآمد.مهم ترین

شاخصه ی کارهنری غلامرضابشری ،کارگردانی نمایش نامه((چهارمین نامه ))نوشته ی

جمشیدخانیان است.این نمایش ،پس ازاجرای موفق دراستان خوزستان و اردبیل،درسال

75جایزه اول کارگردانی جشنواره سراسری آتشکارو همچنین پنجمین  جشنواره

تئاتر((لاله هایسرخ ))اندیمشک را از آن خودکرد.کارگردانی نمایش ((تلنگر)) نوشته

سعیدآلبوعبادی ونمایش ((سال هایپائیزی ))نوشته ی محمد رضاآریانفر درسال 69وچاپ

تعدادی ازسروده های وی درنشریاتفجرخوزستان )) و((رستاخیزجوان))از دیگرکارهای

هنری غلامرضابشیری هنرمندساکن بندرامام است.

7 _محمدحسین رنجبری _بازیگروکارگردان نمایش _ آهنگ ساز08/05/1560آبادان

 

محمدحسین درهیچ زمینه ی هنری آموزش ندیده است ولی در20سالگی برای ساختن آهنگ برای نمایش ((چرخه ))نوشته وکار ندا آلبومقیم ،درجشنواره دفاع مقدس درخرمشهر،جایزه اول راگرفت.برای بازی وکارگردانی نمایش خیابانی ((اوهام پیش ازمرگ ))نوشته ی علیرضارنجبر هر2جایزه اول راگرفت ونمایش به فجرکشوری راه یافت .درسال 81درتالارمعلم آبادان ،آهنگی راکه خودش ساخته و شعرش راسروده بود،خواند .ازدیگراجراهای وی که بازهم همه ی کارهای اش راخودش کرده بود.می توان به اختتامیه سینمای اجتماعی آبادان و جشنواره تئاتراستانی خوزستان دراهواز ،اشاره کرد.جایزه بازیگرمقام دوم استانی درسال 79 وچندجایزه و لوح تقدیر دریافت کرده است.

 

8_محمدشیدا(شیدای دزفولی)مدیحه ومناقب سرا وشاعراهل ببیت امامت09/05/1317دزفول

 

محمدشیداعلت علاقه مندشدن خودرابه شعر،گرایش درونی ،به شعر،خواندن رباعیات

عمرخیام درکلاس پنجمدبسنان می داند.وی تایک سال پیش ازدیپلم دردزفول درس

خواند.دیپلم ،فوق دیپلم و بعدا لیسانس ادبیاتفارسی رادر اهوازگرفت.به شکل مکاتبه ای

درانجمن شاعران صائب تهران عضوشدوازآغازجنگ،سرپرستانجمن ادبی شاعران

متعهدخوزستان (زیرنظر اداره کل ارشادخوزستان )شد.درسال 73انجمن ادبی شیدای

دزفولی رابه ثبت رساند.

 

آثارمحمدشیدای دزفولی1-مجموعه  اشعار شعلهء شیرین –انتشارات آذروش تهران سال

71__2-مجموعهشعر2جلدی فریادی درسکوت-آذروش تهران سال 1372__ 3-مجموعه

اشعار2جلدی شقایق –آذروش تهران 1374_4_منظومه 2جلدی سجدهءخونین درموردنهج

البلاغه _انتشارات آل ایوب(اسلامیه قم)1377___  مجموعه شعر2جلدی آناهیتا _

انتشارات آل ایوب(اسلامیه قم.ازشیدای دزفولی ازسال 1348 به بعد،آثارشعری وخلاصه

زندگی نامه وی درمجموعه ها ونشریات گوناگونبه چاپ رسیده است.

 

9_محمدتقی کریمیان شاعرومنتقد10/05/1314بهبهان

زنده یاد تقی کریمیان،ازجمله کسانی است که عامل سمت دهی بسیاری ازجوانان

بهبهان درطی سال هایبسیار به سوی هنر وادبیات شد.زنده یاد کریمیان دردهه های 40

و 50 همکاری یا مجلات خوشه وفردوسیراآغازکرد.وی که درسال 1347لیسانس حقوق

خود را ازدانشگاه تهران گرفت،کتاب ((دنیای بهتردرپناهفرهنگ ))رادراعتراض علیه فرهنگ

مسلط آن زمان را به وسیله ی انتشارات عطائی منتشرکرد.ویازشرکت کنندگان شب

های شعرخوشه درکنارشاملو-نادرپورو براهنی بود.ازایشان مقالات ،نقدواشعاری

 

 در((دنیای سخن ))و ((تکاپو))وهم چنین ((خوشه )) وفردوسی به چاپ رسیده است.وی

کاری پژوهشی رادرزبان شناسی و نشانه شناسی آغازکرده بود که مرگ امان اش نداد.

 

10 _حمیدتجلی فرد – عکاس ومدرس عکاسی 10/05/1342دزفول

 

حمیدتجلی فردکه تمام دوره های تحصیلی خود راتا دریافت لیسانس گرایش پژوهشگری

علوم اچتماعیدانشگاه آزاد درشهرستان دزفول گذرانده،ازکودکی باجمع کردن پول های

توجیبی اش ،توانست یک دوربینعکاسی ارزان قیمت بخرد.وی که بعدهاعکاسی

راآموزش می داد،درسال 1364شاگردحسین وثوقی بود کهاستاد  دوره های 3ماهه ی

آموزش عکاسی درانچمن سینمای چوان دزفول بود.حمید،علاوه براین که جاذبههای

گردشگری و باستانی شهرستان ها ی تاریخی دزفول،شوش وشوشتر رابه عنوان

سوژه،کارکرده،درزمینه ی ساخت فیلم کوتاه ((دیوارشیشه ای ))نوشته ی فرشته

درخشانی راساختهاست(1370)و درسال 1382زندگی وکارهای یکی ازآخرین شمایل

نگاران ایران یعنی حبیب نقاش رابه تصویرکشیده است.وی درنمایشگاه های عکس

شرکت کرده وتقدیرشده است.ایشان سال هاست که مسئول انجمن سینمای جوان دزفول هستند.(باسپاس از مهران بقائی گرامی)

 

 

 

11-مسعودیامین پور(م- یامین)شاعر وقصه نویس10/05/1349دزفول

 

تمام دوره های تحصیلی مسعودیامین پورتا دریافت مدرک دیپلم در دزفول گذشته ولی

مدرک کارشناسی ادبیات خود را از دانشکاه آزادشهرستان شوشتر دریافت کرده است .

16ساله بوده که درمحافل شعری دزفول ،شعرهای با قالب های کهن خودرامی خوانده

است.دیپلم به بعد،شاعری نوسرامی شودوشعرهای اش وگاه قصه های اش درنشریات

((روزان))-((معیار))و((دنیای سخن))به چاپ می رسیده.مسئولیت انجمن قصه نویسان

دزفول در اولین سال تاسیس و چاپ مقاله ی پژوهشی داستاننویسان خوزستان درفصل

نامه هنروپژوهش ،ازدیگرکارهای هنری-پزوهشی مسعودیامین پوراست.

 

12_کورش بهلول زاده نوازنده سه تار وهمچنین سازنده ساز10/05/1350  مسجدسلیمان -شوشتر

 

کورش ،درخانواده ای آشنا با دستگاه های موسیقی سنتی و مقام های موسیقی

محلی شوشتری به دنیا آمد.همچنین ،پدربزرگ،عمه ی پدری وپدرش ازتوانائی صدای

موسیقائی برخورداربوده اند.نواختن تمبک و دفراباکمک پدرشان وبعدهاریتم های دف را

ازکیوان علیمحمدی و صدراله نصیری یادگرفته ازدیگر اساتید ویمی توان به خلیفه نعیم

_غلام هندیجانی وهم چنین هنرمند دزفولی بهروزببرآذین (روح پرور)نام برد که

کتاب ابتدائی استادبهمن رجبی رابه وی آموزش داده است ،نام برد .کوروش که تاروسه

تارنیزمی نوازد ازآموزشهای علی باقری و بها قائمی نیزسود برده است.وی درگروه های

موسیقی ((چکاوک))-((سلاسل))و((طلوع))شوشتر {محل سکونت وی}فعال بوده

واجراهای زیادی داشته است.

 

13_رضاقلی پور نوازنده قوپوز12/05/1352 ارومیه-ساکن اهواز  

 

رضاقلی پوردرشهرهای ارومیه-سنندج-تهران واهواززنذگی کرده.وی بر روی سیم های

((ساز))سبم هائیقرارداده که با آن می توان،صدای سازهای مختلف شرقی و درمواردی

صدای سازهای غربی راشنید.اوکهشباهت سازخود را با ((قوپوز )و((باغلاما))و((ساز))که

آشیق (عاشیق )هابا آن می نوازند،پنهان نمیکند،درعین حال ناهمسانی آن را با این

سازها،نشان می دهد.وی با این ساز که براساس دیدگاه استادی به نامچنگیز    

 مهدی پورواندیشه ی خودش ساخته است،وهمچنین سازضربی ترکی((ناقار))اجراهائی

دراهواز،تهران وارومیه داشته است.وی موسیقی راسینه به سینه وهمچنبن از ((استاد

ایمران حیدری ))ساکن قلعه حسن خان کرج فراگرفته وازآقایان قربان علی یاری و دکتر

عباس بزرگ امین وتشویق های این اساتید،دانسته هائیدارد. رضاقلی پورکه ارتشی

است؛لیسانس عمران دارد.  

نویسنده: ابوالقاسم فرهنگ - جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠

زادروزهنرمندانی که مردادماه به دنیا آمده اند ودرخوزستان زندگی می کردند:

 

به دوستانی که زادروزشان گذشته ،شادباش می گویم .

 

1_حسین علی اسدی (حسین اسدی )بازیگرنمایش 01/05 1337ساکن ومتولد مسجدسلیمان _

 

حسین اسدی ،درخانواده ای کارگری درمسجدسلیمان به دنیا آمد.زمینه ی هنری

درخانواده اش نبودولی وی ازکودکی ،بادیدن فیلم های مسعودکیمیائی به بازیگری

گرایش پیداکرد ودرکودکی به فرستادن نامه هائی به کیمیائی پرداخت.وی دردبستان با

هم کلاسی های خود،نمایش بازی می کرد.آشنائی دور وی باآقای پرویز باهنر

(ازنویسندگان و کارگردان های نمایش درمسجدسلیمان )باعث شد که درسال

1365درنمایش نامه ((شال))نوشته وکارباهنر(نمایش پانتومیم )اولین بازی نمایشی

رسمی کند.این نمایش ،به جشن واره ی فجرراه یافت.وی ازسال 69واردگروه نمایش

سپاه پاسداران مسجدسلیمان شدوتاسال 74درمیان پرده های مناسبتی ،بازی

کرد.ازبازی های او می توان به این موارد اشاره کرد:

((حنابندان ))– نوشته و کارپرویزباهنر__((ای داغُم سی روئین تن ))نوشته یارعلی

پورمقدم وکارصفرجلیلی نام برد.حسین علی اسدی مدرک فوق دیپلم آموزش ابتدائی

دارد.

 

2_جمشیدعبودزاده _عکاس وفیلم ساز01/05/1350آبادان

 

جمشید درآبادان به دنیا آمدوباآغازجنگ ،به سرزمین مادری اش بروجرد،رهسپارشد.

سال70 دیپلم تجربی رادربروجردگرفت.لیسانس رشته گرافیک دانشگاه شهید رجائی

تهران رادرسال77 گرفته.

 

مشوقین وی درکارهنر،مادروبرادرش بوده اند.گوناگونی وتعدادکارهای هنری عبود زاده

،بسیاراست که به پاره ای ازآن ها اشاره می کنم.

درزمینه فیلم:مستند((چاپ و چاپخانه))-داستانی((گریه نکن ما اومدیم))سال های

67و8((همنشین غروب))68((ازاوج تا عوج))((خوشا))-((نگاه سوم))((فاصله))این فیلم ها

همه به شیوه ی {سوپر8}کارشده اند.وی با روش هایs.v.sh&v.hsیکی بود یکی

نبود))_((قاب سبزمعنا))و....و...

دستیاری طراح صحنه مجموعه ی تلویزیونی ((سرزمین خورشید))

 

طراحی دکور:یادواره سرداران و4000شهیدآبادان 79و80_پیوند375زوج سال 80و....و.....

 

عکس:دریافت دیپلم افتخاردومبن جشنواره منطقه ای سینمای جوان-شرکت درجشنواره

های عکس ((وحدت))

 

کارهای گرافیکی و طراحی پوسترتعدادی فیلم 8میلی متری _تعدادی اثرگرافیکی

و....جمشیدعبودزاده،از دبستان تا دانشگاه درتعدادی کارنمایشی بازی کرده.یادگیری

عکاسی وفیلم سازی درانجمن سینمای جوان بروجرد نزدآقایان بهنوا ومیرزائی

درسال های 67و8باعث سمت گیری وی به سینما شد.عبودزاده درزمینه های هنری

جوایزوتقدیرنامه هائی دریافت کرده است.وی دبیر وساکن آبادان است.وباصداوسینمای

آبادان و انجمن سینمای آبادان همکاری گسترده ای دارد.

 

3_حمیدرضا شچاعی _نی نواز02/05/1349کرمانشاه _ساکن آبادان

 

وی دردوران کودکی به نوازندگی نی گرایش داشت وباراهنمائی آقای توتونی وگوش دادن

به نوارهای محمدعلی کیانی نژاد به یادگیری و تمرین نواختن نی پرداخت.سال 67دیپلم

رشته تجربی خودرادرکرمانشاه گرفت.ازسال 71به دانشگاه هنرهای زیبای تهران رفت

ودانش جوی  رشته ی موسیقی شد ودرنتیجه به شکل مستقیم از استادکیانی نژاد،نی

نوازی رایادگرفت.حمیدرضاشجاعی که مدتی مسئول گروه موسیقی اداره ارشاد

شهرستان آبادان بوده،به همراهی گروه ((باربد)) به سرپرستی محمدساعددرجشنواره

موسیقی فجر شرکت داشته است.تک نوازی در تالار وحدت تهران ،همکاری باگروه

((فاخته ))درتهران،((چکاوک))درآیادان وگروه های موسیقی ((پرا ))و((بیستون ))

کرمانشاه ،بخشی اززندگی هنری حمیدرضاشجاعی است.وی درعین حال ،نوازنده

سازتنبوراست.

 

4_مسعودطالبی بازیگرنمایش –نوازنده تارو سه تار04/05/1351دزفول

مسعود12ساله بودکه برای بازی درنمایش((وفای به عهد)) درمسابقات نمایش دانش

آموزی بازیگربرتردانش آموزی دردزفول شد.سال بعد برای بازی درنمایش((انقلاب به رنگی

دیگر))نیز رتبه دوم بازیگری دانش آموزی دزفول را از آن خودکرد.هر2 نمایش نوشته و

کارآقای فرهی بوده.وی نزدپدرش که سازنده ونوازنده ی سازهای محلی بودبانوازندگی

آشنا شد ولی آموزش های اصلی تاروسه تار رادرسال 67نزدمسعودفرهمند 

ودرسال72نزدحسن (بهرام )قطب یادگرفت.وی هم چنین شاگرد ردیف نوازی عبدالرحیم

حدادیان درسال 81بود.

درزمینه ی کارهای نمایشی ،مسعودطالبی ازسال 72واردگروه های نمایشی و تعزیه

شد.راهیابی به جشنواره ((لاله های سرخ ))اندیمشک برای بازی درنمایش های

((آخرین شب)) و بازی در نمایش((آخرین شب))نوشته ی بهمن بلنده و کارعزیزاله بلنده،درنقش((رستم فرخزاد))درسال 72 _راهیابی به جشنواره سازمان ملی چوانان

کشور(دراهواز)سال 81برای بازی درنمایش ((معرکه عشق))  _ راهیابی به جشنواره

تئاترفجرکشوری هجدهم برای بازی درهمین نمایش وچندین جشنواره منطقه ای و

استانی وکشوری ازدست آوردهای این هنرمند است.ازشاخص ترین کارهای هنری وی می توان به بازی در نمایش((خورشیدکاروان))نوشته مهدی متوسلی و کار حسین مسافر آستانه نام برد.آخرین کارهنری مسعود{براساس اطلاعی رکه آقای مهران بقائی داده اند وباسپاس}،دکلمه ی اشعارآلبومی است برای محرم با خوانندگی محمدرضایزدانمهر وآهنگ سازی حسین شکوفا.

 

 

 

 

 

 

 

 

ابوالقاسم فرهنگ
می نویسم. رمان ((خاطرات یک قاتل)) ومجموعه قصه ی((درمن خلیده ی چهل سال در من خفته)) و برگردان به شعر کتاب کودک((سال نوچینی ))رامنتشر کرده ام.منتشرنشده ها رمان های 1_افشین برای نوجوانان و2- ویرانی
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :