نویسنده2011
وبلاگی ادبی بود ولی ازاوایل مردادماه 90 به زندگی نامه ی هنرمندان خوزستان و...می پردازد.
صفحات وبلاگ
» لینک دانلودرایگان رمان برای عیدی :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩٦
» لینک دانلودرایگان رمان ویرانی :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٥
» https://telegram.me/Fundamentaloffiction :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٥
» آموزش اصول داستان نویسی به شیوه ی خلاّق :: جمعه ۱٧ مهر ۱۳٩٤
» چرانه؟ :: جمعه ۱٠ دی ۱۳٩٥
» فرهنگ هنرمندان بر اساس زادروز آن ها :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٤
» متولدماه مهر :: جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠
» هنرمندانی که زادروزشان سوم مهرماه است :: دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠
» هنرمندان خوزستانی با زادروز ِ امروزاول مهرماه :: شنبه ٢ مهر ۱۳٩٠
» هنرمندی که زادروزش چندم ؟شهریوراست. :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند31شهریور :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠
» هنرمندانی که زادروزشان 30شهریور است :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
» 29شهریور -زادروزهنرمند :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند28شهریور :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» هنرمندانی که زادروزشان27شهریوراست :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند25شهریور :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
» 22شهریور_زادروزهنرمند :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠
» هنرمندانی که زادروزشان20 شهریور است :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» زاد روز هنرمند :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» زادروزهنرمند :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
» زادروز هنرمند :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠
» روزنمای فرهنگ هنرمندان خوزستان وکهگیلویه وبویراحمد :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
» هنرمندان ساکن خوزستان که زادروزشان15مردادبوده :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» فرهنگ هنرمندان خوزستان روزنما :: جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠
» هنرمندان متولد مردادماه خوزستان :: جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠
» هنرمندان متولدمردادماه ساکن خوزستان :: جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠
» زایکسل خیلی گنده دلسا خالی بنده :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» ناصرحجازی :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
» نوازش :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» حماسه ی فردوسی :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» س ن ...ر ..... لی :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ساده تر ازخیانت :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اُدیپوس :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ازمن رمیده ی..... :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» درود :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
ابوالقاسم فرهنگ
می نویسم. رمان ((خاطرات یک قاتل)) ومجموعه قصه ی((درمن خلیده ی چهل سال در من خفته)) و برگردان به شعر کتاب کودک((سال نوچینی ))رامنتشر کرده ام.منتشرنشده ها رمان های 1_افشین برای نوجوانان و2- ویرانی
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :