نویسنده2011
وبلاگی ادبی بود ولی ازاوایل مردادماه 90 به زندگی نامه ی هنرمندان خوزستان و...می پردازد.
صفحات وبلاگ
22شهریور_زادروزهنرمند
نویسنده : ابوالقاسم فرهنگ - ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠

 

65_فرشته امیری پور _بازیگر نمایش،عروسک گردان_22/06/1457_ رامهرمز

 

فرشته امیری پورکه ازیک سو نمایش گاه نقاشی و خوش نویسی برگذارمی کند،درعین حال درتعدادی نمایش بازی کرده و دیپلم افتخاربازیگری کشوری راهم گرفته است.او نوازندگی اُرگ رانزد آقای ؟ محبی ،به مدت تنها یک ماه کارکرد ولی درنمایش های عروسکی که آن ها راکارگردانی می کرد،نوازند ه ی آرگ درهمان نمایش نیزبود . امیری پوربه نشویق پدرش وارد کارهای هنری شد.ازنصراله رسولی نژاد مقدمات خوش نویسی رایاد گرفت و پس از آن خودش به تمرین پرداخت .وی درسال 77هم نمایشگاه انفرادی خوش نویسی و هم نمایش گاه انفرادی نقاشی را برگذارکرد.صحنه پردازنمایش ((شوگار))نوشته و کارمحمد نوروزی بابادی و مقام دوم کشوری عروسک گردانی را برای  نمایش عروسکی رازطول عمرگرفته است. درسال78جزو10نفربرگزیده ی اولین جشن واره ی قصه گویی کانون پرورش فکری کودک ونوجوان کشوری بود.اولین بازی نمایشی وی زمانی بود که در کلاس جهارم دبستان می خواند ودرنمایش مدرسه ای سحر،پرنده مهربان بازی کرد.


comment نظرات ()
ابوالقاسم فرهنگ
می نویسم. رمان ((خاطرات یک قاتل)) ومجموعه قصه ی((درمن خلیده ی چهل سال در من خفته)) و برگردان به شعر کتاب کودک((سال نوچینی ))رامنتشر کرده ام.منتشرنشده ها رمان های 1_افشین برای نوجوانان و2- ویرانی
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :