فرهنگ هنرمندانِ خوزستان

وبلاگی ادبی بود ولی ازاوایل مردادماه 90 به زندگی نامه ی هنرمندان خوزستان و...می پردازد.

سیروس رادمنش

#رادمنش_سیروس _ شاعر آمدن: 1/11/1334رفتن: 17/6/1378 #سیروس_رادمنش در روستای بن آسیابِ شهرستانِ#مسجدسلیمان، در خانواده ای کشاورز_دامدار، به دنیا آمد. وجودِهارمونی وشعر ولالایی های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید

هنرمندانی که زادروزشان سوم مهرماه است

  92_نعمت اله فرجی حلوائی _بازیگرنمایش _03/07/1338_ میانکوه   _مسجدسلیمان نعمت فرجی درمیانکوه {منطقه شرکت نفتی حومه بهبهان و بعدها شهرستان امیدیه}به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 45 بازدید

هنرمندان خوزستانی با زادروز ِ امروزاول مهرماه

  82_محمدرسول بزرگمهر(ترکالکی)_کارگردان نمایش وفیلم_1327/07/01_مسجدسلیمان  _   اهواز   محمدرسول ترکالکی (محمد ترکالکی ).،ازسال 1376شهرت خود را به بزرگمهرتغببرداد.وی درخانواده ای شرکت نفتی به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 244 بازدید
آبان 97
1 پست
مهر 96
2 پست
دی 95
1 پست
مرداد 94
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
18 پست
مرداد 90
13 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست