فرهنگ هنرمندان خوزستان روزنما

14_کریم کریمی پور(آرین) _ شاعر_قصه نویس وتئاتری 14/05/1329 بهبهان

 

کریم درخانواده ای کم درآمد دربهبهان به دنیا آمد.پدرش طبع شعرداشت و این توانائی درسن نوجوانی کریم ،خود رانشان داد.اولین رباعی اودر13سالگی دربخش دریچه مجله تهران مصوربه چاپ رسید.ازآن پس ،مجلات زن امروز- جوانان امروز- امیدایران – صبح ایران – نوای ملت – و رنگین کمان ،جایگاه چاپ قصه ها و سروده های وی شد.در19 سالگی مجموعه ای ازاشعارنیمائی وقصه وغزل ازوی بانام دیدار درشب به چاپ رسید.درسال بعدمچموعه ی قصه ای به نام  مرثیه ای برای سکوت ازوی منتشرشد.درسال 1354ازدانشسرای راهنمائی اهواز،فوق دیپلم خود رادریافت کرد.وی قصه های وشعرهائی به صورت پراکنده درنشریات منتشرمی کرد. ازسال 62به نوشتن وکارگردانی نمایش روی آوردکه دست آوردآن نمایش نامه های ((دنباله خورشید))62((گرازها))63((نیمروزخونین ))و((دل های منتظر))هر2 درسال 68((آخرین بازی ))76بود.نمایش آخربرای بهترین متن نمایشی ،تقدیرشد وجایزه ی بهترین کارگردانی رادرجشنواره نمایش استانی درمسجدسلیمان راگرفت.

/ 1 نظر / 32 بازدید