زادروزهنرمند

24 _ماهدخت فارسانی _کارگردان نمایش های عروسکی 27/05/1340هفتکل _ اهواز

 

ماهدخت درخانواده ای شرکت نفتی به دنیا آمد تا کلاس اول دبستان درهفتکل،کلاس دوم دبستان درمسجد سلیمان وازسال بعد دراهواز زندگی کرده است.وی عروسک سازی ونقاشی رنگ روغن رادردوره ی راهنمائی تحصیلی ،خودانگیخته وبادلگرمی مادرش آغازکرد.سال 1362باشنیدن اطلاعیه ای ازرادیو اهواز به یادگیری  تئاترعلاقه متدشد ودردوره ی 6ماهه ی نمایش زیرنظراساتید آن زمان نمایش دراستان خوزستان(خانم بدرالسادات برنجانی ، نعمت اله لاریان ،عبدالرضاحیاتی  ، فرهادمهندس پورو..)اصول اولیه ی نمایش رافراگرفت ودرعین حال ازامکانات آموزشی وکلاس های دیگرهم به شکل پراکنده ،اموزش می دید.درطی سال های 1363تا65 که بامدرک فوق دیپلم درکانون پرورش اهوازاستخدام می شود،درحوزه هنری اهواز بازیگرتعدادی کارنمایشی بوده.ازسال 65کارگردانی وعروسک سازی نمایش های عروسکی  ((گرگ خسته))  65 ((خرگوش ها)) 66 وهمچنین (( فری به آسمان می رود)) ((سفرجادوئی)) و....به عهده می گیرد.72 تا79درتعدادی نمایش رادیوئی به کارگردانی ترکالکی(بزرگمهر) بازی می کند  

/ 0 نظر / 32 بازدید