زاد روز هنرمند

25 _ هوشنگ چالنگی _ شاعر29/05/1319مسجدسلیمان  - اهواز

 

هوشنگ چالنگی درمسجدسلیمان به دنیاآمد.ولی ازسال 1351ساکن اهوازشد.چالنگی که بانام((چالنگ)) بامجله ی  توفیق کارطنزمی نوشت وتا پیش ازسال1340غزل و2بیتی های اش درمچلات جوانان و اطلاعات بانوان چاپ می شد درشعرنوکسی شد که زنده یاد احمد شاملو گفت؛ شعرچالنگی چون کوچ ایل عشایر، مخاطره برانگیز است.

 

چالنگی که 2نوول چاپ شده درمجله ی خوشه دارد درمجله ها ی فردوسی وخوشه همکاربودوبافریدون گیلانی - ایل بیگی- زنده یادها ابوالقاسم حالت ودکترغلامحسین ساعدی همنشینی و همکاری داشته است .وی هم چنین ازطریق زنده یادنجف دریابندری وجهانگیرافکاری به استخدام موسسه انتشارات فرانکلین درآمد وزیرنظرسعیدی سیرجانی و  برای همکاری درتهیه ی انسکلوپدیاهمکاراحمدشاملو شد.ازوی شعرهای زیادی درنشریات هنری مطرح پیش وپس از انقلاب ،چاپ شده است.نزد عباس  پهلوان درمجله ی فردوسی بوده است. چالنگی یک سفر8 ماهه به هندوستان درسال48  داشته و.درتعدادی نمایش بازی کرده است(دردوره ی دبیرستان ).اولین مجموعه شعر وی درسال که ازشعرهای قدبمی اش گردآوری شده بود بانام((زنگوله تنبل))چاپ شد که متاسفانه مشخصات کتاب در اختیارنبود.    

توضیح : بنا را بر این گذاشته ام که دوستانی که تارنما و یا وب گاه دارند،در ضمن معرفی زندگی نامه شان، نشانی اینترنتی ایشان را برای دست رسی به تر خوانندگان زندگی نامه ی هنرمند بنویسم و به حرمت جناب چالنگی اولین نفر ایشان باشند ولی درتارنمایشان2بار برای ایشان یادداشت گذاشتم که مشخصات کتاب هایشان را ایمیل فرمایند ،یا ندیده اند یادیده اند و اعتماد و یا اعتنا نکرده اند .به نظر می رسد ازچالنگی کتاب دیگری نیز منتشرشده است.

26_مجیدزمانی اصل_شاعر29/05/1337_ اهواز

 

مجید گرایش خودرابه ادبیات ،بازتاب علاقه به دبیر ادبیات اش به نام زنده یادنصرت اله رئیسی می داند.بنا به گفته های مجید،زنده یاد رئیسی ،مترجم دانش نامه ی آکسفورد به فارسی و شاعرکتاب های ((غزالان دشت ها )) و((اعترافات ))است وهمچنین مترجم چندین کتاب است.به هررو اولین شعر زمانی اصل که باعث مطرح شدن وی شد،((جویبار))نام داشت که دررادیونفت آبادان دربرنامه ای زیرنظرزنده یاد مهدی اخوان ثالث و کاظم کریمیان ،در سال 56خوانده شد.وی اولین دفترشعرش را در 30صفحه درسال 58دراهوازمنتشرکرد.نام این دفتر((و عابری به جای من گریست ))بود.این کتاب درمجله ی نگین درسال 58 زیرنظرنصرت اله رئیسی درصفحه شعرمعرفی شد.ازکتاب های دیگروی می توان به ((خوابی در آینه))در108صفحه سال 75به  وسیله ی سوره و ((مزامیرپیاده رو))در100ص به وسیله ی نشرآیات اهواز درسال 76اشاره کرد.مجید که دراهوازبه کارفروش کتاب درپیاده رو مشغول است،درکارنقد دستی دارد.ازوی نقدها وشعرهای زیادی در مجلات ادبی کشوروخوزستان به چاپ رسیده است.


/ 2 نظر / 33 بازدید
پیام صالحی

درود ضمن خسته نباشی خواستم درمورد هوشنگ چالنگی بزرگ کمی تحقیق کنید وبه سادگی از یکی از شاعران وتاثیرگزاران شعر دردهه چهل شاعر شعر دیگر وشعر حجم نگذرید