زادروزهنرمند

27حسین مهرآذین (چهارلنگ) _نویسنده وکارگردان نمایش _شاعر01/06/1329 اهواز بزرگ شده اندیمشک

 

حسین درخانواده ای بی سواد ولی علاقه مند به دیوان های کهن فارسی به دنیا آمد.وی به ادبیات ونمایش گرایش داشت وباهمکاری درروزنامه دیواری مدرسه آغازکرد.بااستعدادی که داشت ،شعر طنزمی سرود .شعرهای وی به زودی به مجلات آن زمان مانند زن روز ، جوانان و اطلاعات هفتگی راه یافت.    هم زمان با سرودن شعر نوشتن نمایش نامه ی طنز راآغاز کرد در سال 47نمایش طنز((رجب وجبی کارمی کند ))  را نوشت وبه روی سن برد ودر آن بازی کرد.نمایش های بعدی وی معتادین (نوشته وکار) کاکلی که برای جشن واره ی فرهنگ وهنراستانی انتخاب شد و مقام دوم استانی راگرفت . و فریاد درلجن که درزندان کارون اهواز هم اجراشد.افعی طلائی علی نصیریان راهم کارگردانی کرد.و...و...پس ازانقلاب و آغازجنگ مهرآذین دقیانوس نوشته اعضای حوره علمیه قم رادر61 به صحنه برد ویکی ازنوشته های محسن پوشائی به نام ((آبی های دریائی ))که درخوزستان برای کارگردانی جایزه ی سوم راگرفت.مهر آذین (چهارلنگ )تعداددیگری کارنمایشی موفق داشته است. حسین درسال1385 مجموعه ی کامل اشعار خود را با نام(هستی ,همیشه))به وسیله ی انتشارات مرید به چاژ رساند(باساس از مهران بقائی) .ازوی شعروقصه هائی نیز درنشریات به چاپ رسیده است.  وی مدرک لیسانس ادبیات خود را از دانش گاه آزاد دزفول گرفته است.

بازهم ازمهران بقائی سپاس گذارم.

 

 

 

28 _ عبدالرضاحیات زاده (حیاتی )  نمایش نامه نویس و کارگردان 01/06/1332 اهواز

 

عبدالرضا ،کلاس پنجم دبستان بود که با خواندن کتاب ((پیرمرد و دریا))نوشته ی ارنست همینگوی به خواندن علاقه مند شد.از14 سالگی باراه اندازی نشریه دیواری دردبیرستان به گفتن شعر،نوشتن مقاله،طراحی ونقاشی روی آورد ودرنمایش نامه های رویای سفید،سگی درخرمن جا، آب وتعدادی نمایش دیگربازی کرد.ساخت یک فیلم کوتاه 8م.م وکارگردانی نمایش راهم دردوران تحصیلی دبیرستان انجام داد.وی بعدها ودردوران جنگ وپس ازجنگ آثاربسیاری رادرزمینه های دینی نوشت.این زمینه ها ازنوشتن فیلمنامه ((خاطرات زخمی یک فیلم ویدئوئی 90دقیقه ای درکنگره سرداران شهید خوزستان و کدامین چشم گواهی داد؟ویدئوئی 20 دقیقه ای سینمای جوان اهواز)تا چاپ نمایشنامه های ((لبخند بزن رزمنده  و  قاصدکها {هر2اثرچاپ کنگره سردارا ن شهید خوزستان }هم چنین بوی خوش جنگ   و فرشته ای با بالهای شکسته {هر2 اثرچاپ بنیادحفظ آثارونشرارزش های دفاع مقدس }ومسیح می گرید چاپ حوزه هنری خوزستان))وچاپ اشعار  نو وکهنه وقصه ونوحه و مراثی درنشریات گوناگون .    ازعبدالرضاحیاتی که همیشه درزمینه های مذهبی و جنگ کارکرده ،تعدادزیادی نمایشنامه به روی صحنه رفته که کارگردانی بسیاری از آن ها را خودش انجام داده وحداقل 10 دیپلم افتخار جشنواره های نمایش دفاع مقدس و استانی  ومنطقه ای و کشوری رانصیب وی کرده است.وی ازمقام های بلندپایه کشوری نیز دیپلم افتخارو....و..ذریافت کرده است.

 

29-عبدالحسین کرامت _بازیگرنمایش _01/06/1336 سوسنگرد

عبدالحسین ،هنوز کلاس پنجم دبستان بود که وارد گروه موسیقی مدرسه شد که درآن زمان زیرنظر اداره ی فرهنگ و هنراداره می شد.وی با تشویق رضا شالباف مربی این گروه به یادگیری قره نی پرداخت.ودر یادگیری تا انتخاب شدن گروه موسیقی مدرسه برای مسابقات کشوری ،پیش رفت .گروه برای اعزام 2هفته ای اجرا درکشورکویت ،انتخاب شد ولی چون عبدالحسین 2ماه ازسن قانونی خردسالان ،بزرگ تربود ازسفرباز ماند و از قره نی متنفرشد.به یادگیری ترومپت، ساکسیفون تنوروبعد آلتو روی آوردواجرای جنجالی گروه موسیقی فرهنگ وهنرسوسنگرد درروزتولد رضاشاه (به دلیل دستکاری آگاهانه درنت های اجرای آهنگ به وسیله ی رضا شالباف) به کتک خوردن و دستگیری مربی گروه موسیقی شدوگروه ،ازهم پاشید. درزمینه ی نمایش ،کرامت درکلاس اول دبیرستان (هفتم قدیم) درنمایش دانش آموزی ((گندم های خونین))کارعلی فلاح درنقشی کوتاه به روی سن رفت و به نمایش گروید. بازی وی،درنمایش گرداب  به کارگردانی عبدالنبی حلًالی باعث شد که وی به عنوان بازیگربرتر دربسیاری ازمسابقات نمایش استانی ،منطقه ای و حتی کشوری( یادواره شهید مدنی) مطرح  شود .وی همچنین برای کارگردانی نمایش انتظاربه عنوان کارگردان اول مسابقات استان خوزستان و کارگردان دوم درجشن واره ی منطقه ای نمایش شناخته شود

 

30–فرهاد یزدانفر _بازیگرنمایش و آوازخوان01÷/06/1339  خرمشهر

 

فرهاد درخرمشهرودرخانواده ای فرهنگی به دنیا آمد  ولی به دلیل شرایط جنگ ،بخشی اززندگی اش رادر استان بوشهر گذراند. 13 ساله بود که آموزگارش امراله الهی وی رابرای بازی درنمایش مدرسه ای انتخاب کرد  و ازآن زمان به بعد وی به کارهنری پرداخت .درکارنمایش از امراله الهی ،عدنان غریفی ،قاسم غریفی ومجید جعفری ،آموخت.وی علاوه بربازی درنمایش نامه های سربداران ،پروازفرشتگان ،لیل بی گناه، بازگشت ،توطئه،باشومه سر،فاطوتک و.....نمایش نامه ی اماره رادرسال 64 نوشته ،کار و بازی کرده است.  یزدانفرچندین اجرای ترانه و آواز داشته که ازجمله ی آن ها اجراهای تالاروحدت کمینگاه ،وحدت و همچنین شکوفه ،اجرای سرود رهبرما خوش آمدی درآبادان و سرود کیش درکیش.بازی درفیلم کوتاه فاکتور وفیلم داستانی پرواز گزارشگری ،تهیه کنندگی برنامه های رادیوئی در رادیوهای بوشهرو آبادان ازدیگرفعالیت های او است. وی که تحصیلات خودرادررشته ی تئاتردانشکده هنرهای زیبا پس ازچند ترم رهاکرد،مسئولیت هائی در حوزه هنری و ارشاد بوشهر وخرمشهر داشته وبه عنوان بازیگرجوایز و دیپلم افتخارنیزگرفته است.

 

31-محمد تقی بساک – بازیگرنمایش _ 01/06/1342  اندیمشک

 

وی فعالیت هنری خودرادر دوره ی تحصیلی راهنمائی و با بازی در نمایش های میان پرده ی طنز آغازکرد. پس ازدریافت مدرک دیپلم متوسطه ،از زنده یاد بهمن عیوق که درآن زمان دراندیمشک زندگی می کرد ، اصول نمایش را یادگرفت .وی که ازبنیان گذاران تئاتردفاع مقدس دراندیمشک است در نمایش های مختلف و چند فیلم کوتاه و طنز تلویزیونی بازی کرد.بازی درنمایش های تلویزیونی آدم آهنی  و   قلم خودنویس آقای رئیس (2قسمت ازمجموعه ی جنگ 1+20) ونمایش های صحنه ای  تیسو    و   آب یار (هر2 از کارهای محسن پوشائی )چشمه خورشید زنده یاد بهمن عیوق و سوار   (کار اسماعیل فیروزی )

 

32 –شمسی پورمحمدی_شاعر_01/06/1344  اهواز

وی پس ازگرفتن مدرک دیپلم اقتصاد در اهواز وارد دانشگاه الزهرا درتهران شد ودوره کارشناسی خودرا دررشته ی علوم اجتماعی باگرایش جامعه شناسی گذراند .شمسی اولین شعرخود را درقالب غزل به نام ((آزادی )) در زمانی که هنوز دوره ی راهنمائی تحصیلی رامی گذراند،سرود. سرایش درقالب های ((کهن)) تا دوره ی دانشجوئی وی ادامه داشت.روی کرد تازه ی شعری پورمحمدی از مثنوی و غزل به سوی شعر نیمائی و سپید بود.چاپ اولین شعر وی در روزنامه ی سلام بود.بعدها به جزنشریات محلی خوزستان ،مجلات ادبی عصرپنجشنبه ،دنیای سخن ،کارنامه و...نیزازاو شعر چاپ می کردند.وی درسال 73که در اهواز دبیر دبیرستان بود،امتیازنشریه ی محلی _استانی خوزستان به نام روزان راگرفت .بعدها مجوز این نشریه کشوری شد.درسال 77 توانست مجوز نشرلاجورد رانیزبگیرد .از پورمحمدی کتاب های سرخ درسرانجام اردیبهشت در سال 79و همچنین ازمن به روایت و رویادرسال80 هر2به وسیله ی نشرلاجوردبه مدیرمسئولی خودش به چاپ رسیده است.کتاب دوم وی برنده ی جایزه ی ادبی مجله کارنامه درسال 81شد.ایشان اکنون درتهران زندگی می کنند.

33-مسعود سیفی  __شاعر01/06/1345 اهواز –ساکن بهبهان

مسعود در یک خانواده ی سنتی دراهواز به دنیا آمد.از15سالگی شعرکلاسیک می سرود ودرمحافل شعری اهواز شرکت می کرد ولی کم کم به سرودن شعر سپید گرایش یافت.وی که در همایش های شعری خوزستان (ماه شهر –شوش – اهواز –بهبهان- دزفول و...)شرکت فعال داشت درسال 1378اولین مجموعه ی شعرهای کلاسیک و سپید خود را با نام ((چیزی برای گفتن ))با شمارگان2000 نسخه و64ص منتشرکردوی ازسال 1377 در بهبهان زندگی می کند.

34-کمال مطوف—سازنده فیلم های کوتاه_ 01/06/1345  شوشتر

 

کمال درخانواده ای مذهبی به دنیا آمد .تجربه ی بازی درنمایش کمی داشت ولی به سینما علاقه مند بود.به همین دلیل زمانی که دوره تحصیلی کاردانی را درسمنان می گذراند تقاضای انتقال محل تحصیل خود را برای ادامه تحصیل درشهرستان دزفول داد تا بتواند هنرجوی انجمن سینمای چوان دزفول شود.عکاسی رادراین کلاس ها ازحمید تجلی فرد،طراحی فیلم را از بهزاد آوری و فیلم نامه نویسی را از احمد بهمن وبهزاد آوری یاد گرفت.اولین تجربه اش درزمینه ی فیلم ،نوشتن فیلم نامه ای به نام ((هنگام خشم ))بود که براساس قصه ای از آذریان نوشته شد.این فیلم 20دقیقه ای سوپر8 به پنجمین جشن واره ی سینمای جوان استان خوزستان راه یافت.کمال ،برای کسب تجربه ،مدت ها به عنوان یکی ازعوامل صحنه برای حسین لطیفی درفیلم betacam((شب بارانی))،برای مهردادخوشبخت در فیلم های  جنایت موجه ونان آور ،برای خسروسینائی در ازقطره تا دریا ،همکاری در سریال 7قسمته ی چشمان آبی زهرا و.....و...کارکرد.ازکارهای وی می توان به این آثاراشاره کرد:خونهء بابا بزرگ که درجشن واره ی سینمای اجتماعی آبادان مطرح شد وتلویزیون آن را خرید لولوخورخوره که درجشن واره ی منطقه ای همدان به وسیله ی تماشاگران برگزیده شد و داوران آن را  تقدیرکردند،احسان ،چرخ و انار و...)همه به روشs-8)که هرکدام ازاین هادرجشن واره ها مطرح شد. کمال مطوًف مدرک کاردانی آموزش ابتدائی از تربیت معلم دزفول دارد.

35-محمدحسین ناجی _بازیگرنمایش –عکاس_01/06/1346_ دزفول

 

وی فرزندماشاءاله ناجی است که دردهه سی برای بازکاشت نی ِ قلم نی ِ پرآوازه ی دزفول تلاش بسیارکرد. محمد حسین از کلاس پنجم ابتدائی به گروه نمایش دانش آموزی پیوست و در این راه آن قدر کوشید که بین سال های 64 تا 67 در مسابقات نمایش دانش آموزی استانی برای بازی ویاکارگردانی نمایش 4 مقام اولی را درکارنامه ا ش جاداد.وی که ازمجروحان جنگی است،ازسال 67 به کارهای نمایش کمدی صحنه ای و تلویزیونی رو آورد .دست آورد وی دراین دوره ،نویسندگی وکاروبازی درنمایش های گداعلی   نوزادپسر و نفتی است که از سیمای خوزستان پخش شده است. وی که در دوران خدمت سربازی اش کارعکاسی و فیلم برداری می کرده درنمایشگاه های عکاسی جمعی در مشهد (75) وهم چنین دزفول ،شرکت داشته و عکاس اداره ارشاد دزفول است.((نخل سوخته نوشته ی علی ((نخل سوخته)) نوشته ی علی غلامی کار تعزیه ی ((شیی با حر))نوشته ی عبدالحسن اطمینان زاده،((تلاقی ))نوشته    عاشوری  ازنمایش نامه هائی است  که کارگردانی کرده است.

 

 

36-سیدمحمد حجاز_خوش نویس _01/06/1353 دزفول

 

سید محمد درخانواده ای مذهبی به دنیا آمد. وی ازکودکی به نوشتن خط خوش گرایش داشت و آن قدرروی درو دیوارووسائل خانه اش نوشت و ادامه اش رابه روی کاغذ نوشت تا بدون دیدن آموزش مستقیم از استاد مدرک ممتاز خوش نویسی اش را از انجمن خوش نویسان ایران بگیرد .سید محمد که اکنون سال ها است ، آموزش دهنده ی خوش نویسی دردزفول است ،به جز برگذاری نمایشگاه ،درمسابقات خوش نویسی استان خوزستان نیز شرکت کرده و مقام هم گرفته است (ازجمله مقام دوم استانی )..سیدمحمد امسال توانست مدرک فوق ممتاز خودرا نیز بگیرد.به ایشان شادباش می گویم واز جناب مهران بقائی که آگاهم کردند ازاین خبرفسپاس گذارم.

 

37-دیوان دریس _موسیقی_01/06/1553 _ آبادان

 

دیوان درآبادان به دنیا آمد .چون جنگ درگرفت به همراه خانواده درشیراززندگی کرد و تا دوره راهنمائی درس خواند .پس ازپایان جنگ درسال 68بازبه آبادان برگشت.از62نوازندگی ضرب و تمپو راسینه به سینه یادگرفت.یادگیری اش رادرهمه ی سازهای کوبه ای ادامه داد. درگروه موسیقی بندری مروارید (مروارید سیاه)زیرسرپرستی علی خواچه آغازبه کارکرد .گروه یادشده درجشن واره های موسیقی آبادان ،خوزستان ، منطقه ای و کشوری چنان درخشید که برای اجرادرجشن واره ی موسیقی درکشورفرانسه ،برگزیده شد.در این گروه که بسیار زود با اجراهای زارگونه و پرشور بندری ،به جشن واره های گوناگون راه یافت و دعوت می شد ،دیوان به شکل ضمنی سرگروه بود و چون توانائی نوازندگی سازهای گوناگون کوبه ای را درحین سرخوشی رقص ((زار))داشت،مورد توجه زیاد داوران و تماشاگران بود.

-

/ 0 نظر / 82 بازدید