زادروزهنرمند

 

54_مرید میرقائد _شاعر_نقاش_فیلم ساز_زادروز15/06/1327_مرگ روز26/06/1386_ مسجدسلیمان

 

زنده یادمریدمیرقائد ،درخانواده ای شرکت نفتی به دنیا آمد.مادرش طبع شعرداشت .مجله ی ادبی فردوسی در 22خرداد1350اولین شعر را ازمرید به چاپ رساند.درآن زمان مرید در ارسنجان فارس ،دوره ی خدمت سپاهی  دانش خود رامی گذراند.شعرهای دیگرمرید،در صفحه ی- روزنامه ی اطلاعات که زیر نظر عباس پهلوان و جواد مجابی اداره می شدو مجله ی فردوسی وکیهان آن زمان و.. به چاپ می رسید.درآن زمان مریدمیرقائد عضو کارگاه شعر اسماعیل نوری علاءبود .مریددرسال 52به عضویت ((گروه سینمائی آزاد بصیرنصیبی ))درآمد و دوره ی کامل امورفیلم راگذراند .استادان وی نصرت کریمی –انیمیشن ،نرسی –تحلیل زبان فیلم ،مکی و ترابی _فیلم نامه نویسی وفیلم ولابراتوار،اکبرعالمی _تدوین ،ضابطی جهرمی _بازیگری ،و جمشید شاه محمدی نمایش نامه نویسی بودند.مرید 2سال نیزنمایش نامه نویسی را از اکبر رادی یاد گرفت.سال55 عضو ((انجمن سینمایی فیلم سازان جوان ایران))که عضوگروه بین المللی ((اس_8)بود ،شد.سال 55فیلم 7دقیقه ای ((اگررستم آید))ازمرید میرقائد،درجشن واره ی کشوری توس ،مورد توجه قرارگرفت.داستان این فیلم که نو گرابوده را اززبان زنده یاد مریدمیرقائد می نویسم .:: ((رستم دراین فیلم ازشاه نامه بیرون می آید وبه جاهای مختلف ،سرک می کشد ونهایتا به کوره پزخانه می رود.))2فیلم بتاکم ازمرید به نام های ((غازوآز)) 25دقیقه ای ،داستانی وکوتاه و فیلم طنز20دقیقه ای ((حکایت یک مرد حسابی ))درسال 74دراراک ساخته شد.این فیلم20دقیقه ای دست مایه ی ساخت سریالی به همین نام شدکه مریدتنایک قسمت ازآن را توانست بسازد ومشکلات رنج آور نگذاشت ادامه دهد._مرید دراراک تعاونی فیلم سازی داشت._ و فیلم طنزوی 3 نوبت درعیدهای نوروز ازتلویزیون اراک ،پخش می شد.مریدفیلم نامه های  زیادی نوشت که برخی از آن هاتصویب نشدو برخی که تصویب شد نیزبه دلیل کم پولی وی ،ساخته نشد.   {مریدازسال1363دبیر اخراجی بود}.نام تعدادی از فیلم نامه های وی عبارت هستنداز:پسرخوانده، قالیباف،هوالحق،جنگ سفید دشت، مستند پاپوش درمورد کفش،شاطر درموردپیک های نامه رسانی دردوره ی صفویه ،و تعدادی دیگر.ازدیگرکارهای مرید میتوان به ساخت تنها یک قسمت از مجموعه ی تلویزیونی  ،پروژه های احتمالا ناتمام ((کارون موزه ی آب )) 125دقیقه ای و پروژه ی بررسی استفاده از موبایل اشاره کرد.از زنده یاد مرید میرقائد،تعداد بسیارزیادی شعردرنشریات و کتاب های ادبی به چاپ رسیده است.بسیاری از منتقدین و شاعران به نام از اسماعیل نوری علاگرفته که درسال52وزنده یاد منوچهرآتشی درسال 55 وفرامرزسلیمانی و علی باباچاهی تا ثزیا داودی حموله{ پس ازمرگ مرید}برکاراو نقد نوشته اند . مریداز17سالگی به شکلی جدی وپی گیر،نقاشی می کرد وبراساس گفته های خودش دست کم 150 تابلوی نقاشی دارد.متاسفانه من پس از4سال ازمرگ تاسف بار مرید_که باهم سفری به فارسان برای دیدارمسعود فروتن شاعرداشتیم و از دانش و افتادگی ورفتار زیبای اش بسیارلذت برده ام _خبردارشدم چون تاآن زمان کتابی ازوی چاپ نشده بودبراساس اطلاعات تکمیلی ام از تارنمای ستین لُروتارنمای آقای سعیدمرادی وهم چنین خانم داودی حموله این کتاب ها ازمرید به چاپ رسیده است: پرنوشته ها(شعرسپید)و چُکبلا_بیت و غزل باگوبش بختیاری .براساس نوشته ی تارنماهای یاد شده ،سوگینه های سوشیان و کار پژوهشی ای درمورد ایل بختیاری ،ازمرید ناتمام مانده است.شعررشک برانگیز  رااز مریدازتارنمای خانم ثریاداوذدی حموله می آورم :

یکی بیاید

ماه را ازروی پلک من بردارد

می ترسم

می ترسم

می ترسم 

درختان کرم خورده  تبر شوند.

ونمونه ی دیگری از تارنمای  پرنوشته ها:

 شعرمن پرنده است/ازبادها فرمان نمی برد/ چرابمانم /تا ماه ازیادم برود!/حرفی ازقلبم بیرون بیاور/بگذار/آسمان با رنج های من درآمیزد/قبل از آن که بگویم /دوستت دارم /مرده ام /و تودر تدارک قبری هستی / وبه نیمه ای ازعشق هم /اقدام کرده ای !/بگذار/من و رنج های آسمان درآمیزیم/چرابمانم /تا عشق ازیادم برود؟

 

55_علی عرب زاده_بازیگرنمایش_15/06/1355_شوشتر

 

 

علی درخانواده ای باگرایش هنری به دنیا آمد.مادرش،نوازنده ی داریه (دایره)وخوش صدابود.خودش اما به نماایش علاقه مند شد.و ازخلیل (شاپور)ضرغامپور،کارنمایش را یاد گرفت.نقش کوچکی درسریال نطفه ءصالح کارآتش تقی پورداشت ودرنمایش های زیادی بازی کرد.وی کارگردانی چند نمایش ،نوازندگی درنمایش،تدریس یوگاوحس گیری و فرم و هم چنین ،معاونت انجمن نمایش شوشتررانیزدرکارنامه ی هنری خود دارد.مقام بازیگری سوم کشوری در مسابقات نمایشی ارتش درزمان سربازی و چند جابزه ی بازیگری و کارگردانی هم گرفته است.بازی درتعزیه وجُنگ های مناسبتی  نیزدرکارنامه ی هنری اش هست. ازنمایش های وی می توان به:                                ازمرثیه تا عشق ، فردا روشن است ،سلطان دیلمان ،زیرزمین ،آه چه سبک بود پاییز و....نام برد.بیش ترنمایش نامه هایی که علی عرب زاده درآن بازی کرده،ازنوشته ها وکارها ی ضرغامپور بوده است.وی دوره ی بدنسازی و فرم نمایش را درشیرازدیده است.همسروی خانم؟جعفری نیز بازیگرنمایش است .

/ 1 نظر / 35 بازدید
ع.بلعم سخاوش

درود.بزرگوار.در بالای صفحه درگذشت میرقائد را به اشتباه 26شهریور درج کرده اید در حای که 26مرداد درست است.سپاس.