زادروزهنرمند

53_ماندانا صا دقی (پریاکوشا)_شاعروقصه پرداز13_/06/1350_ آبادان

 

ماندانا ؛کُرد تباراست ودرخانواده ای شرکت نفتی به دنیا آمده است.جنگ که آغازشد،راهی بندرعباس شدند. کودک بودکه زمزمه های شعری داشت.15تا 16سالگی اش وزندگی درتهران،باعث شد که به عضویت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در آید و جنان سَر پَتی به انتخاب راه آینده اش به اوکمک کرد.از 16 سالگی تا19سالگی 4باربه اردوی سراسری دانش آموزی  رامسر راه یافت .سال اول قصه نویس ،سال دوم برای نمایش((آتش و برف))،سال سوم برای شعردانش آموزی دراستان هرمرگان اول شده بود و سال 69در شعراستانی سوم شده بود ولی به رامسرراه یافت.ازماندانا صادقی که همیشه ،نوشته های اش را با نام پریا کوشا نوشته ومی نویسد،کتابی به چاپ نرسیده است ولی  حضورش درمحافل ادبی گوناگون و فیلم های کوتاه(به عنوان  بازیگروکمک کارگردان )،،پرتلاش و کوشا است.وی سالها اهوازبودوبعد درآبادان زندگی می کرد.

/ 0 نظر / 30 بازدید