ناصرحجازی

با وجودی که این تارنما بایدتنها به ادبیات بپردازد ولی مرگ ناصرحجازی ،آن قدر

سنگین است که چاره ای نیست. به سوگ کسی می نشینیم که سرفراز وبا آبرو

وبزرگی رفت.یادش گرامی بادا

/ 0 نظر / 32 بازدید