زادروز هنرمند

18_ساسان اشکش _بازیگروکارگردان نمایش و فیلم

کوتاه_19/05/1355الیگودرز_مسجدسلیمان

 

ساسان اشکش درخانواده ای ناآشنا باهنربه دنیاامد.از5سالگی به همراه خانواده به

مسجدسلیمان رفت ودرهمان شهرزندگی کرد.به شکلی اتفاقی دردبیرستان به دلیل

علاقه به ادبیات و نمایش ،کارگردانی نمایش ((حصاردر حصار))نوشته ی محسن

مخملباف را انجام داد وسرپرست گروه نمایش دبیرستان شد.سال 72مسئول واحد هنری

ناحیه 2 سپاه مسجدسلیمان شد.ازاحمدرضانصوحی و سیف اله احمدی نمایش وسینما

راآموزش دید وهم زمان به شکل مکاتبه ای هنرجوی دانشگاه رسام هنرشد تا کارگردانی

سینما رابهتریادبگیرد.سال 73نمایش نامه ی ((شهید ))رانوشت وکارکرد.سال 74فیلم

کوتاه 5دقیقه ای ((کارگاه ))رابه روش سوپر8 ساخت.ودر همان سال کانون فیلم

مسجدسلیمان رازیرنظر سیف اله احمدی راه اندازی کرد.فیلم 10دقیقه ای v.h.s((امید))

رانوشت و کارکرد.این فیلم جایزه ی ویژه ی نگاه انسانی جشنواره فیلم استانی ((بلوغ

))رادرمسجدسلیمان گرفت وبه بخش جنبی جشنواره کشوری ((رشد))راه

یافت.ازدیگرکارهای هنری ساسان اشکش می توان به این موارد اشاره کرد:

 

درزمبنه فیلم؛ ((نشانه های سنگی))30دقیقه s.v.h.s/((خرزهره های زمان ))30دقیقه

v.h.s/کارگردانی فیلم 30دقیقه ای ((رازبقا))نوشته شیروان نصراله پوربازی درفیلم های

کوتاه((هراس))نوشته وکارسعیدمولائی وهمچنین بازی در2فیلم کوتاه ازساخته

هایپژمان اله مرادی به نام های((اما پدر،عاشق معرکه بود))و((کجاست سایه ؟))

 

درزمینه نمایش:کارگردانی 2نمایش ((گل ونی))و ((عروسک کوکی ))ازنوشته های

 کورش سروش پورو نوشتن وکارگردانی نمایش های ((معلم شهید))   - ((راست

قامتان)) –((ناقوس مرگ))و......و....

 

وی که سروده ها وقصه هائی درنشریات به چاپ رسانده است،چوایزوتقدیرنامه هائی

درزمینه ی نمایش و فیلم درچشنواره های گوناگون استانی ،منطقه ای وکشوری گرفته

است.

/ 0 نظر / 87 بازدید