زادروزهنرمند25شهریور

 

66_علی کشمیرزاده_عکاس فیلم_25/06/1335_اهواز

علی کشمیرزاده را به نام علی فریور(که نام کنونی اواست)هم می شناسند.وی که جزو اولین بنیان گذاران سینمای آزاد اهوازاست }،دومین کسی است که در اهواز فیلم کوتاه ساخته است.{یادآوری می شود که سینمای آزاد اهواز ازاولین گروه های ساخت فیلم کوتاه در ایران است).فریدون (علی )کشمیرزاده ،باساختن فیلم 5دقیقه ای ((تمبر))سازنده ی دومین فیلم کوتاه تولید شده در اهواز بود.دراین فیلم کیانوش عیاری بازی می کرد.گروه سینمای آزاد اهواز از 3عضو اولیه یعنی فریدون کشمیرزاده ،کاظم بغدادی و کیانوش عیاری داشت که سیامک اعطاء پسرزنده یاد نویسنده ی نامی احمد محمود(اعطاء)،نیزبه همین گروه پیوست.فریور بعدها که کیانوش عیاری جدی تراز بقیه ی گروه کارسینما را ادامه داد،تامدت ها در بیشتر ساخته های عیاری به عنوان عکاس ،دستیارکارگردان ،کارکرد .علی فریورکه ازداریوش عیاری و ابراهیم حقیقی اصول سینما را آموخته،هم چنین دستیاردوم کارگردان در 2فیلم آفتاب نشین ها و مهاجران ازساخته های مهدی صباغ زاده بود.کشمیرزاده که داور تعدادی از جشن واره های عکس سینمای جوان استان خوزستان بود.کارفیلم برداری ،مونتاژو نورپردازی سینمای آزاد اهواز رادرسال ها ی آغازین خود نیزبه عهده داشت.

 

67_سعیدبهروزی_نویسنده وکارگردان نمایش_25/06/1339 _خرمشهر_اهواز

 

سعیدبهروزی درخرمشهر به دنیاآمدولی ازسال62ساکن اهواز شد.پدرش فرهنگی بود و سعید نیزباکتاب و مطالعه آشنابود.اما علت گرایش وی به سمت نمایش ،توجه و هجوم مردم برای دیدن تلویزیون بود.دردوران نوجوانی اش ،چون تازه تلویزیون به خانه ها راه پیداکرده بودوتعدادی کمی تلویزیون داشتند،مردم برای دیدن تلویزیون به خانه هایی که تلویزیون بودتوچه بیشتری داشتند واین موضوع شوق بازی گری رادراو ایجادکرده بود.بعدها تلاش کرد وارد گروه نمایشی روستا که مدیریت آن به عهده ی محمدایوبی (نویسنده و نه کارگردان نمایش )بود ،شد ولی چندان موفق نبود تا آن که توانست ازوچود قاسم غریفی بهره ببرد و سیستم  نمایشی استانیسلاوسکی راازوی یادبگیرد.دریک نمایش کودک به نام ((در جستجوی حقیقت ))بازی کرد و بازی های بعدی اش در که بازی درنمایش ((عاشورایی دیگرباید برپاکرد))درخرمشهرباتظاهرات 57همراه شد.دردوران خدمت سربازی درجبهه بود و دربسیج خرمشهروواحدفرهنگی سپاه خرمشهر،دست به قلم شد ونمایش ((محاصره خرمشهر))رانوشت ودرآبادان به روی سن برد که بااستقبال روبروشد.پس ازخدمت سربازی سرپرستی گروه نمایش رادیویی و سردبیری برنامه ((راهیان کربلا))راعهده دارشد وچندین نمایش نامه رادیویی کارکرد.سال 69وارد دانشگاه سینماو تئاتر((دانش گاه هنر؟))شد وسال 75مدرک کارشناسی کارگردانی نمایش راگرفت.ازنمایش نامه هایی که سعید بهروزی نوشته وکارگردانی کرده است می توان ازاین نمایش نامه ها نام برد:گورکن که به تلهتئاترهم تبدیل شد/عروس دریا/کولی برداشتی آزاد ازتخت ابونصرصادق هدایت/مردان سپیده ونخل که بعدها فیلم نامه اش را به سفازش بنیاد فارابی نوشت/خواب شیرین /اشک و آتش وتعدادی دیگر.کارهای مجموعه تلویزیونیمثل استودیو هفت و تعدادی دیگر.وی ازداوری جشن  واره تا نوشتن نقد برروی نمایش تا سردبیری بولتن هنری جشن واره های نمایشی به ویژه درخوزستان را نیز انجام داده است.

68_مرتضی موفق_بازیگر وکارگردان نمایش های طنز_25/06/1342_بهبهان

 

مرتضی موفق ،درخانواده ای کم سواد وکم درآمد به دنیا آمد.پدرش اما شاه نامه خوانی و نقالی را بلد بودو صدای خوبی داشت .مرتضی نیز،پس از گرفتن دیپلم خود در رشته ی علوم انسانی ،مانند پدر به کارنانوائی مشغول شد تا نزدیک به 10سال پعد که درنمایشی به کارگردانی پیمان شریعتی به روی سن رفت.از آن پس ،وی درنمایش های زیادی بازی کرد.اولین تجربه ی کارگردانی نمایش را با نوشته ای از حچت اله (نعمت )تجلی و به نام سیاه درراه بغداد ،آغاز کرد،که علاوه برکارگردانی دراین نمایش بازی نیزکرد.نوشتن نمایش ،کارو بازی درنمایش راپس از به روی سن بردن نمایش های گوناگون آغاز کردکه دست آورد ان نمایش نامه هائی هم چون حکایت صندوق ، معرکه گیران ،مضحکه ی مرحب و....و...بود.مرحله ی بعدی کار مرتضی موفق ،نوشتن و کارو بازی جنگ ها،نمایش تامه های طنز تلویزیونی و مجمو عه ای برای سیمای خوزستان بود .سریال 5 قسمته ی  عزیز و مجید،و5قسمته ی میعادشبانه ،و تعدادی کاردیگربرای سیما و صحنه از کارهای هنری دیگرمرتضی موفق است .وی هم چنین درشهرهای مختلف کارنمایشی کرده و چوایز ولوح های تقدیرگوناگونی نیز گرفته است.

69_منوچهرکیانی_بازیگرو کارگردان نمایش _25/06/1348_ ایذه

منوچهرکیانی فرزندیک راننده بود ودر نتیجه درست است که بیشتر زندگی اش رادر شهرستان ایذه گذرانده است ولی 3سال درآبادان ،2سال شیرازو در کازرون وتویسرکان و تهران و..زندگی کرده است.وی 14ساله بود که به عنوان بازیگر در نمایش ((لحظه های ابوزر))نوشته وکار آقایان اردشیر صالح پور و گودرزکیانی به همراه رضازدوار خوش نویس ایذه ای  روی سن رفت.این نمایش که برداشتی از نوشته ی دکترعلی شریعتی بود در سطح شهرستان ایذه به نمایش درآمد.بعدها کیانی باکمک دکتراردشیر صالح پور کارگردانی نمایش ((تنها مردن ))رادر دبیرستان به عهده گرفت. در سال 1369که دانش جوی دوره کاردانی علوم اجتماعی بود ،((آخرچرا؟)) نوشت ،کارگردانی و بازی کرد که درمسابقات نمایش دانش جوئی استان فارس در هر3 رده جایزه ی اول را نصیب کیانی کرد. کارگروانی وطراحی لباس نمایش ((باغ آرزوها))نوشته ی محمدچرمشیر جوایز دیگری که کیانی گرفته است ،در رشته های موسیقی نمایش  ،بازی درنمایش و درعین حال کارگردانی نمایش بوده است .وی دستیاری کارگردانی فیلم مستند داستانی ((معجزه هنر))کارجابراحمدی و هم چنین دستیاری غلامرضامومنی زاده برای مستند((تهده)) {به معنای گهواره درگویش بختیاری }و...و...رانیز انجام داده است.داوری جشن واره های نمایش استانی نیز از دیگرکارهای منوچهرکیانی است. 

/ 0 نظر / 47 بازدید