زادروزهنرمند

50_عبدالحمیدآیتی—بازیگرنمایش--09/06/--1333  زاده شده در بروجرد زندگی در اهواز

 

حمیددرخانواده ای فرهنگی به دنیاآمد.درخانواده ی پدری اش نویسنده و پژوهشگرزیادبوده است.چون ازته صدائی برخورداربود وتوانائی تقلید لهجه نیزداشت،ازهمان دوران دبستان درنمایش های مدرسه ای و تخت حوضی ،ادای حرف زدن مردم شوشترراتقلید می کرد.بیش تر این گونه نمایش ها را رودسرابی به اچرامی گذاشت.وی ازسال 62 به عنوان بازیگرنمایش های رادیوئی طنز فعالانه حضورداشت.حمید بازیگرنمایش نامه های طنزرادیوئی و بعدهاتلویزیونی استانی خوزستان بود که اغلب به عربی،ترکی،اصفهانی و.... نیزبازی می کرد. ازکارگردان هائی که باوی کارکرده اند،می توان به سعیدبهروزی ،احمدبشیری ،نعمت اله لاریان،عبدالمجید وعبدالرضاحیاتی ،زنده یادها خسرو پی آفرین و مهدی رستگار وهم چنین حجت اله نجف پور،اشاره کرد.ازبازی های رادیوئی وی می توان به بازی های او درنمایش های طنز معروف درخوزستان به نام ((کَل شُرگ اله))نوشته وکارمرادکیانی اشاره کرد. وی هم چنین درنمایش ها ی جدی و سریال های تلویزیونی وصحنه ای نیزکارکرده ودرمواردی جایزه ی اول بازیگری رانیزگرفته است.وی دیپلم رشته ی تجربی دارد.

/ 1 نظر / 37 بازدید
حجت اله نجف پور

حمیدجان سایت تو رادیدم وبسیار خزسند شدم موفق باشی