متولدماه مهر

 

97_زنده یاد ولی محمدی_فیلم ساز_11/07/1324 تا15/02/1367_اهواز{این زندگی نامه به دلیل حساسیت بالا امبدوارم مورد توجه وبررسی آقایان محمد کاظم بغدادی /علی کشمیرزاده(بعدها علی فریور)/حسن سلیمی فر /برادران عیاری کیانوش وداریوش/وهم چنین سیامک اعطاء(محمود )ونعمت نعمتی و... قراربگیرد تا اطلاعات مربوط به سینمای آزاد و هم چنین جوان اهواز ،به شکل دقیق و مستندی ،در این فرهنگ هنرمندان ،آورده  شود.}

 

زنده یاد ولی محمدی در روستایی دراطراف شهرستان مسجدسلیمان به دنیا آمد.از5سالگی به کمک دایی اش به مسجدسلیمان رفت تا به دبستان برود.یکی ،دو سالی درس خواند ودر  عین حال به کار شبانی مشغول بود.از 12سالگی برای کار درنانوایی به اهواز برده شد وبه همراه برادرکوچکترش نعمت (به دنیا آمده در 08/09/1324و ازدنیا رفته در نیمه ی دوم سال 66دراهواز)مشغول به کاردر نانوایی شد.براساس اطلاعاتی که از وی به دست آورده ام وی پس از خدمت و یا معافیت از خدمت به دلیل سرپرستی از برادر کو چک ترخود {،نعمت که جزو او لین بازیگران فیلم ها ی 8میلی متری در خوزستان بوده}بادختری از شهرستان شوشترازدواج کرد وهمین ازدواج باعث شد که وی با هنرمندان فیلم و نمایش در اهواز و کارمندان اداره کل فرهنگ و هنرخوزستان آشنا شود.درآن زمان حسن سلیمی فر /محمد کاظم بغدادی و علی نقی طاهر ی و..بعدها کیانوش عیاری در کارساختن فیلم 8میلی متری بوده اند.گویا ولی محمدی به همراه این افراد به روستای زادگاه ولی می روند و اولین فیلم سینمای جوان اهواز در سال 51 به نام ((غار))باکمک ولی و بازی نعمت ،ساخته می شود.فیلم های ((کُنار/اگرباران می بارید/صدای بلند باروت ))از دیگرکارهای این گروه بوده است.بعدها ولی محمدی فیلم های ((جن )) و ((رستم و سهراب ))راساخت.فیلم ها ی ((پوتین )) و ((آشیانه مهر )*)از دیگرساخته های زنده یاد ولی محمدی است.درزندگینامه ای که به دست من رسیده ،گویا فیلم آخری به کیانوش عیاری فروخته شده و ولی محمدی به دلیل بیماری نتوانسته آن را به پایان ببرد.کارهنر و به ویژه هنرسینما بامرگ نعمت و ولی {به فاصله ی 6ماه }دراین خانواده به پایان نرسید و شاهرخ ،فرزند زنده یاد نعمت محمدی و افشین فرزند زنده یاد ولی هر2 درز مینه ی سینما تحصیل و تجربه هایی دارند.

 

98_مجتبی نیکنام_بازیگرنمایش _1 3/07/1353خرمشهر _ازسال59در شهرستانشوشتر

 

مجتبی نیکنام ازدوران دانش آموزی اش به روی سن مدرسه می رفت.وی علاوه بر بازی در نمایش های گوناگونی مانند تافلسطین به کارگردانی ابوالقاسم غلامحیدر / چفیه برباد کارحمید بهداروندی /گل سرخ کارخلیل (شاپور)ضرغامپور وتعدادی نمایش دیگردر تعزیه نیزبازی کرده است ودر عین حال مدیریت تولید فیلم خونه مادر بزرگ کمال مطوف و مسئولیت انجمن نمایش شوشتر را نیز ،به عهده گرفته است.وی برای بازی در نمایش تعدادی دیپلم افتخار و.لوح تقدیر نیز گرفته است و از بازیگران ودست اندر کاران نسبتا قدیمی ارشاد شهرستان شوشتر است.

 

99_فرج اله طالبی _فیلم ساز وبازیگرنمایش_فیلم بردار_15/07/1331_اهواز

 

فرج اله طالبی یکی از پرکارترین هنرمندان خوزستانی است.در کارنامه ی هنری وی از_ داوری جشن واره ی سینمای جوان کشوری در کنار ناصرزراعتی / خسرو هریتاش /دکترپرویز تنها /.بیژن مهاجردرسال1356،و هم چنین بازی در نمایش های سیزیف و مرگ /درمنطقه جنگی (ازنوشته های یوجین اونیل)وتعدادی دیگرازنمایش هایی که دکترطباطبایی و یا علی اصغرشادروان و احمدمعمار و..کارگردان آن ها بوده اند_تا پایه گذاری سینمای جوان اهواز در کنار زنده یاد ولی محمدی و کیانوش عیاری و...یافیلم برداری تا ساخت ویا فیلم برداری فیلم ها ی بسیاری ازکارهای سیف اله احمدی و محمد دیندار و فیلم های مستند و یا داستانی_ دیده می شود.وی در تعدادی از جشن واره های استانی /منطقه ای و کشوری برای فیلم برداری /تدوین و...جوایززیادی گرفته است.فرج اله طالبی با بسیاری از کارگردان های نمایش و فیلم استان خوزستان و کشور همکاری فعال داشته و از هنزمندان قدیمی استان است که در بیشتر زمینه های نمایش و فیلم ردپایی از او به جامانده است.

/ 0 نظر / 90 بازدید