زایکسل خیلی گنده دلسا خالی بنده

خوب قبول ،تحریم هستیم ولی هنوز می توانیم ،شرافت ِکاری داشته باشیم.چندوقت قبل رفتم مخابرات منطقه برای درخواست اینترنت پرسرعت؟؟؟!!!!!!!!!!!!! خانگی. گفتند پورت نداریم.چار 5 ماه بیشتره که پورت نداریم.گفتم؛چه کنم و چی کار کنم؟گفتندبااین شرکت های خصوصی تماس بکیر.لیست وشماره تلفن 10 شرگت را دادند.با شاتل تماس گرفتم. گفتند؛برا شماندارن،برا ما دارن.یک ماه بعد،بازدوبندی که با شرکت دلسا داشتند؛یک مودم زایکسل را به من فروختند.1-مخابرات به اصطلاح خصوصی شده،یواشکی پورت دارد ولی آدم ها آدم نیستند2-زدوبندشاتل با شرکت دلسا

 

به هرحال پس از یک ماه انتظار بلانسبت دنیا گل به روی اینترنت دنیا لاک پشت را رنگ کردند وبه جای اینترنت یوز پلنگی دادن ویا برعکس.بگذریم که من  بیشتر اوقات از دایل آپ استفاده می کنم که سرعتش بیشتراست.به هرحال مودم بلانسبت وارانتی و گارانتی دار زایکسل  در قسمت پاور خراب شد. تماس گرفتم ،که این دستگاه هنوز چله اش نیفتاده خراب شد.گفتند بیارین ،عوض می کنیم. هلک و2لک رفتم تا وزرا.آقایی به نام غضنفری منکرشد.می خواست دستگاه را 48 ساعت بازداشت کنه تاببینم چه کار می تونه برام بکنه.خلاصه می خواستند خسته کنند و آزار بدهند ومدتی هزینه ی رفت و آمد و این جور چرخوندن ها.گفتم وعده ی تعویض و وعده های زمان فروش ووعده ی 2 ساعت پیش همکار؟افاقه نکرد.چون اهل اماله کردن هم نبودم،گفتم در وبلاگ های ام بنویسنم؟:نیشش باز شد ولی تا بناگوش نرفت.خوب می دونست که یک شیر توخریه که هیچ خرتوشیری ؛این قدر حال نمیده!!!!لابد شرکت دلسا هم خودیه.این مردم ماشاء اله با غیرت هستند که نخودی اَن.

/ 1 نظر / 57 بازدید
هستی

سلام[گل] مطن قشنگی بود[لبخند] بای[خداحافظ]