روزنمای فرهنگ هنرمندان خوزستان وکهگیلویه وبویراحمد

بازهم درود برشما!!

 

برای  بهبود ودرست نویسی اطلاعات دوستان هنرمند،درپایان هرماه،نام دوستانی

که زندگی نامه ی آن ها در ماه بعد،قرار است،نوشته شود،اعلام خواهدشد.

/ 0 نظر / 30 بازدید