زادروزهنرمند31شهریور

80_ امیرمنصور(مهران) صفوت_خوش خوان ومدرس آواز_1357/06/31_بهبهان

 

 

امیرمنصورصفوت درخانواده ای آشنابه تصوف و عرفان به دنیا آمد.پدرش مثنوی را خوب می خواند ومهران از همین راه به صدای خوش، گرایش پیداکرد.پدربزرگ وی نیز به نام آقای یاسینی ازمشایخ صوفیه وآشنا به عرفان ودرعین حال مثنوی خوانی بوده اند.درآغازباشنیدن نوارهای استادمحمدرضاشجریان تلاش کرد ردیف ها را بشناسد ولی گوش دادن به ردیف های آوازی محمودکریمی ودوامی رابه شکلی جدی ادامه داد و ازسال 76به شاگردی زنده یاد رضوی سروستانی درآمد وشیوه ی آوازیسیدحسین طاهرزاده راازایشان یادگرفت.پس ازفوت استاد از 79شاگرد خانم هنگامه اخوان شدوبه فراگیری مکتب اصفهان پرداخت.ازسال87 به شاگردی محمدرضا لطفی درآمد وباوی به اجرای آوازنیز ژرداخت.اجرای کنسرت با اساتیدی همچون جمشید محبی(تنبک)،هادی
منتظری(کمانچه)،                مسعود حبیبی(دف)                     امیرمنصورصفوت،علاوه بربرگزیده شدن در رشته ی آواز درسال های 79درجشن واره ی کشوری فجروسال 80در جشن واره ی بداهه خوانی کشوری درسال80...و.....و..ایشان در حال حاضر عضو وابسته ی 1 خوانندگی از خانه موسیقی ایران از سال83 هستند.وی باگروه های چاوش و چکاوک بهبهان اجراهای کشوری زیادی دارد.وی که دانش آموخته ی لیسانس بازرگانی دانش گاه آزادبهبهان است،ازسال 80گروه موسیقی ارگان بهبهان را راه اندازی و سرپرستی کرد.وی با برگذاری بزرگداشت اساتید موسیقی  وفرهنگ وهنرایران،ازجمله زنده یاد رضوی سروستانی وبزرگان شعر مانندسعدی و..گام هایی درجهت آشناشدن مردم بهبهان بابزرگان این سرزمین  رافراهم کرده است

/ 0 نظر / 48 بازدید