زادروزهنرمند

 

20 _نادرشیرازی _نوازنده تار وسه تار22/05/1322 تهران  _ اهواز

 

نادرشیرازی که از10سالگی به دلیل کارتجاری پدرش دراهواززندگی می کند،از6سالگیشاگرداستاد اسماعیل خان کمالی ازدوستان درویش خان ونی داوودی (که پدربزرگ مادری نادربوده )نوازندگی تاروسه تاررایادمی گیرد.استفاده ازآموزش های استادجلیل شهناز و استادعبادی درکودکی ازدیگرامکانات یادگیری نادرشیرازی بوده .درسن 16سالگی دوره های عالی ردیف   نوازی رادراهوازونزد استاد البرز(ازشاگردان استاد ابوالحسن صبا) در اداره فرهنگ وهنر،یادمی گیرد.وی برای یادگیری دوره های عالی ترردیف نوازی ،شاگرد به تهران می رود.یک سال هنرستان موسیقی می خواند و6سال هم ازآموزش های بالا زاده و فراهانی استفاده می کند. نادرشیرازی برای تحصیل دررشته ی مهندسی سیویل از سال1361 راهی کشورسویس می شود ودردوران تحصیل ،علاوه براجراهائی دررادیو و تلویزیون سویس،درکشورهای فرانسه ،هلند و آمربکا کنسرت های زیادی برگذارمی کند.نادرشیرازی ازسال 1373به آموزش شاگردان بسیاری همت می گمارد که ازدل آن ها نیز نوازندگان چیره دستی پرورش پیدا می کنند.نادرشیرازی که3 دخترنوازنده اش(صفوراوسالومه {نوازنده تار}و سپینود {نوازنده سه تار}) رانیز آموزش داده است، درگروه ماهوران(کاظم پوره)وگروه  محمدشیدافعال بود واجراهای زیادی دارند.  

 

21 _ناصر امامی _ نقاش22/05/1335 آبادان

 

ناصرامامی دریکی ازخانواده های آبادانی به دنیاآمد.پدرش سردفتراسنادرسمی بود.  .زمانی که کلاس دوم ابتدائی بود ازوجود معلم موقت کلاس که خوش خط بود بهره برد وبعد نزد آقای سپرویزان کلاس خوش نویسی دید. کلاس چهارم دبستان بود که به نقاشی علاقه مند شد.اوایل با پاشیدن امشی بر روی کاغذ کپی کاری کرد وبعد با نگاه کردن کپی می کرد تا کم کم یادگرفت که به شکل مستقل کارکند.درکلاس اول دبیرستان درمسابقات نقاشی آموزشگاهی آبادان_دررشته ی سیاه قلم _ اول شد و درمسابقات اموزشگاهی استانی خوزستان به مقام دوم زسید.سال 1355درمسابقه استانی اول شد.به اردوی سراسری هنری کشوری دانش آموزی  رامسر راه یافت و درسطح کشورسوم شد.در سال 56 دیپلم طبیعی خود راگرفت و دردوره ی سپاهی دانش ،چون محل خدمتش درمحیط زیبای  سرپل ذهاب بود ازطبیعت بهره گرفت .ازسال 58تا 61هیچ کارهنری نکرد.ازسال61ازطریق مطالعه کتاب های هنر به مدت 6سال _ترکیب بندی و فیگوراتیو- رایادگرفت وتوانست درسال1366بارتبه50کشوری کنکوربه رشته نقاشی  دانشکده هنرهای زیبا راه پیداکندودررشته ی نقاشی ازدانشگاه هنرتهرانفف.ناصرامامی درتهران به عنوان طراح وگرافیست آموزش وپرورش منطقه14تهران ،فعالیت هنری داشت.رساله ی دانشگاهی اش رادرزمینه ی بررسی تاثیرمهاجرت درکارنقاشان نوشت.سال ها است به کارنقاشی و آموزش وداوری مارغ التصیل شد.سابقات هنری استانی مشغول است.

/ 0 نظر / 39 بازدید