هنرمندان متولدمردادماه ساکن خوزستان

زادروزهنرمندانی که مردادماه به دنیا آمده اند ودرخوزستان زندگی می کردند:

 

به دوستانی که زادروزشان گذشته ،شادباش می گویم .

 

1_حسین علی اسدی (حسین اسدی )بازیگرنمایش 01/05 1337ساکن ومتولد مسجدسلیمان _

 

حسین اسدی ،درخانواده ای کارگری درمسجدسلیمان به دنیا آمد.زمینه ی هنری

درخانواده اش نبودولی وی ازکودکی ،بادیدن فیلم های مسعودکیمیائی به بازیگری

گرایش پیداکرد ودرکودکی به فرستادن نامه هائی به کیمیائی پرداخت.وی دردبستان با

هم کلاسی های خود،نمایش بازی می کرد.آشنائی دور وی باآقای پرویز باهنر

(ازنویسندگان و کارگردان های نمایش درمسجدسلیمان )باعث شد که درسال

1365درنمایش نامه ((شال))نوشته وکارباهنر(نمایش پانتومیم )اولین بازی نمایشی

رسمی کند.این نمایش ،به جشن واره ی فجرراه یافت.وی ازسال 69واردگروه نمایش

سپاه پاسداران مسجدسلیمان شدوتاسال 74درمیان پرده های مناسبتی ،بازی

کرد.ازبازی های او می توان به این موارد اشاره کرد:

((حنابندان ))– نوشته و کارپرویزباهنر__((ای داغُم سی روئین تن ))نوشته یارعلی

پورمقدم وکارصفرجلیلی نام برد.حسین علی اسدی مدرک فوق دیپلم آموزش ابتدائی

دارد.

 

2_جمشیدعبودزاده _عکاس وفیلم ساز01/05/1350آبادان

 

جمشید درآبادان به دنیا آمدوباآغازجنگ ،به سرزمین مادری اش بروجرد،رهسپارشد.

سال70 دیپلم تجربی رادربروجردگرفت.لیسانس رشته گرافیک دانشگاه شهید رجائی

تهران رادرسال77 گرفته.

 

مشوقین وی درکارهنر،مادروبرادرش بوده اند.گوناگونی وتعدادکارهای هنری عبود زاده

،بسیاراست که به پاره ای ازآن ها اشاره می کنم.

درزمینه فیلم:مستند((چاپ و چاپخانه))-داستانی((گریه نکن ما اومدیم))سال های

67و8((همنشین غروب))68((ازاوج تا عوج))((خوشا))-((نگاه سوم))((فاصله))این فیلم ها

همه به شیوه ی {سوپر8}کارشده اند.وی با روش هایs.v.sh&v.hsیکی بود یکی

نبود))_((قاب سبزمعنا))و....و...

دستیاری طراح صحنه مجموعه ی تلویزیونی ((سرزمین خورشید))

 

طراحی دکور:یادواره سرداران و4000شهیدآبادان 79و80_پیوند375زوج سال 80و....و.....

 

عکس:دریافت دیپلم افتخاردومبن جشنواره منطقه ای سینمای جوان-شرکت درجشنواره

های عکس ((وحدت))

 

کارهای گرافیکی و طراحی پوسترتعدادی فیلم 8میلی متری _تعدادی اثرگرافیکی

و....جمشیدعبودزاده،از دبستان تا دانشگاه درتعدادی کارنمایشی بازی کرده.یادگیری

عکاسی وفیلم سازی درانجمن سینمای جوان بروجرد نزدآقایان بهنوا ومیرزائی

درسال های 67و8باعث سمت گیری وی به سینما شد.عبودزاده درزمینه های هنری

جوایزوتقدیرنامه هائی دریافت کرده است.وی دبیر وساکن آبادان است.وباصداوسینمای

آبادان و انجمن سینمای آبادان همکاری گسترده ای دارد.

 

3_حمیدرضا شچاعی _نی نواز02/05/1349کرمانشاه _ساکن آبادان

 

وی دردوران کودکی به نوازندگی نی گرایش داشت وباراهنمائی آقای توتونی وگوش دادن

به نوارهای محمدعلی کیانی نژاد به یادگیری و تمرین نواختن نی پرداخت.سال 67دیپلم

رشته تجربی خودرادرکرمانشاه گرفت.ازسال 71به دانشگاه هنرهای زیبای تهران رفت

ودانش جوی  رشته ی موسیقی شد ودرنتیجه به شکل مستقیم از استادکیانی نژاد،نی

نوازی رایادگرفت.حمیدرضاشجاعی که مدتی مسئول گروه موسیقی اداره ارشاد

شهرستان آبادان بوده،به همراهی گروه ((باربد)) به سرپرستی محمدساعددرجشنواره

موسیقی فجر شرکت داشته است.تک نوازی در تالار وحدت تهران ،همکاری باگروه

((فاخته ))درتهران،((چکاوک))درآیادان وگروه های موسیقی ((پرا ))و((بیستون ))

کرمانشاه ،بخشی اززندگی هنری حمیدرضاشجاعی است.وی درعین حال ،نوازنده

سازتنبوراست.

 

4_مسعودطالبی بازیگرنمایش –نوازنده تارو سه تار04/05/1351دزفول

مسعود12ساله بودکه برای بازی درنمایش((وفای به عهد)) درمسابقات نمایش دانش

آموزی بازیگربرتردانش آموزی دردزفول شد.سال بعد برای بازی درنمایش((انقلاب به رنگی

دیگر))نیز رتبه دوم بازیگری دانش آموزی دزفول را از آن خودکرد.هر2 نمایش نوشته و

کارآقای فرهی بوده.وی نزدپدرش که سازنده ونوازنده ی سازهای محلی بودبانوازندگی

آشنا شد ولی آموزش های اصلی تاروسه تار رادرسال 67نزدمسعودفرهمند 

ودرسال72نزدحسن (بهرام )قطب یادگرفت.وی هم چنین شاگرد ردیف نوازی عبدالرحیم

حدادیان درسال 81بود.

درزمینه ی کارهای نمایشی ،مسعودطالبی ازسال 72واردگروه های نمایشی و تعزیه

شد.راهیابی به جشنواره ((لاله های سرخ ))اندیمشک برای بازی درنمایش های

((آخرین شب)) و بازی در نمایش((آخرین شب))نوشته ی بهمن بلنده و کارعزیزاله بلنده،درنقش((رستم فرخزاد))درسال 72 _راهیابی به جشنواره سازمان ملی چوانان

کشور(دراهواز)سال 81برای بازی درنمایش ((معرکه عشق))  _ راهیابی به جشنواره

تئاترفجرکشوری هجدهم برای بازی درهمین نمایش وچندین جشنواره منطقه ای و

استانی وکشوری ازدست آوردهای این هنرمند است.ازشاخص ترین کارهای هنری وی می توان به بازی در نمایش((خورشیدکاروان))نوشته مهدی متوسلی و کار حسین مسافر آستانه نام برد.آخرین کارهنری مسعود{براساس اطلاعی رکه آقای مهران بقائی داده اند وباسپاس}،دکلمه ی اشعارآلبومی است برای محرم با خوانندگی محمدرضایزدانمهر وآهنگ سازی حسین شکوفا.

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 40 بازدید
حجت اله نجف پور

حرکت ارزشمندی را آغاز کرده ای که جای تقدیر بسیاردارد.