# ادبیات

29شهریور -زادروزهنرمند

74_زهراشریفی_بازیگر وکارگردان نمایش_1361/06/29_رامهرمز     زهراشریفی درخانوادهای علاقه مند به هنربه دنیا آمد وبه همین دلیل وتشویق خانواده اش ازکلاس دوم راهنمائی روی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

هنرمندانی که زادروزشان20 شهریور است

  56_بشیرتجلی _تعزیه  ونوحه سرا_20/06/__1326 بهبهان   بشیردرخانواده ای آشنا با موسیقی به دنیا آمد. همسایگی پدرش با لوطی صادق(تارنوازمشهوربهبهانی )،باعث شد که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

زادروز هنرمند

18_ساسان اشکش _بازیگروکارگردان نمایش و فیلم کوتاه_19/05/1355الیگودرز_مسجدسلیمان   ساسان اشکش درخانواده ای ناآشنا باهنربه دنیاامد.از5سالگی به همراه خانواده به مسجدسلیمان رفت ودرهمان شهرزندگی کرد.به شکلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

هنرمندان ساکن خوزستان که زادروزشان15مردادبوده

15_مهدی رستگار_شاعر و قصه نویس – زادروز15/05/1321بوشهر---مرگ روز27/11/1381اهواز   زنده یادمهدی رستگارتا پایان دوره اول دبیرستان رادر شهرستان زادگاه اش ،بوشهرگذراند .به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید