# خوزستان

زادروزهنرمند28شهریور

  73_حمیدرضاخجندی جعفرآبادی(حمیدخجندی)_نوازنده و آهنگ ساز_28/06/1349_کرمانشاه _زندگی دراهواز   حمید خجندی در خانواده ای هنرمند در کرمانشاه به دنیاآمد.وی نوه ی علی آقا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

زادروزهنرمند

  54_مرید میرقائد _شاعر_نقاش_فیلم ساز_زادروز15/06/1327_مرگ روز26/06/1386_ مسجدسلیمان   زنده یادمریدمیرقائد ،درخانواده ای شرکت نفتی به دنیا آمد.مادرش طبع شعرداشت .مجله ی ادبی فردوسی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

زادروز هنرمند

18_ساسان اشکش _بازیگروکارگردان نمایش و فیلم کوتاه_19/05/1355الیگودرز_مسجدسلیمان   ساسان اشکش درخانواده ای ناآشنا باهنربه دنیاامد.از5سالگی به همراه خانواده به مسجدسلیمان رفت ودرهمان شهرزندگی کرد.به شکلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید