# خوزستان

زادروزهنرمند28شهریور

  73_حمیدرضاخجندی جعفرآبادی(حمیدخجندی)_نوازنده و آهنگ ساز_28/06/1349_کرمانشاه _زندگی دراهواز   حمید خجندی در خانواده ای هنرمند در کرمانشاه به دنیاآمد.وی نوه ی علی آقا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

زادروزهنرمند

50_عبدالحمیدآیتی—بازیگرنمایش--09/06/--1333  زاده شده در بروجرد زندگی در اهواز   حمیددرخانواده ای فرهنگی به دنیاآمد.درخانواده ی پدری اش نویسنده و پژوهشگرزیادبوده است.چون ازته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید

هنرمندان ساکن خوزستان که زادروزشان15مردادبوده

15_مهدی رستگار_شاعر و قصه نویس – زادروز15/05/1321بوشهر---مرگ روز27/11/1381اهواز   زنده یادمهدی رستگارتا پایان دوره اول دبیرستان رادر شهرستان زادگاه اش ،بوشهرگذراند .به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید