# سیروس_رادمنش

سیروس رادمنش

#رادمنش_سیروس _ شاعر آمدن: 1/11/1334رفتن: 17/6/1378 #سیروس_رادمنش در روستای بن آسیابِ شهرستانِ#مسجدسلیمان، در خانواده ای کشاورز_دامدار، به دنیا آمد. وجودِهارمونی وشعر ولالایی های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید