# شعر

سیروس رادمنش

#رادمنش_سیروس _ شاعر آمدن: 1/11/1334رفتن: 17/6/1378 #سیروس_رادمنش در روستای بن آسیابِ شهرستانِ#مسجدسلیمان، در خانواده ای کشاورز_دامدار، به دنیا آمد. وجودِهارمونی وشعر ولالایی های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

زادروزهنرمند

  54_مرید میرقائد _شاعر_نقاش_فیلم ساز_زادروز15/06/1327_مرگ روز26/06/1386_ مسجدسلیمان   زنده یادمریدمیرقائد ،درخانواده ای شرکت نفتی به دنیا آمد.مادرش طبع شعرداشت .مجله ی ادبی فردوسی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید

هنرمندان ساکن خوزستان که زادروزشان15مردادبوده

15_مهدی رستگار_شاعر و قصه نویس – زادروز15/05/1321بوشهر---مرگ روز27/11/1381اهواز   زنده یادمهدی رستگارتا پایان دوره اول دبیرستان رادر شهرستان زادگاه اش ،بوشهرگذراند .به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید