# فرهنگ_هنرمندان

سیروس رادمنش

#رادمنش_سیروس _ شاعر آمدن: 1/11/1334رفتن: 17/6/1378 #سیروس_رادمنش در روستای بن آسیابِ شهرستانِ#مسجدسلیمان، در خانواده ای کشاورز_دامدار، به دنیا آمد. وجودِهارمونی وشعر ولالایی های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

زادروزهنرمند28شهریور

  73_حمیدرضاخجندی جعفرآبادی(حمیدخجندی)_نوازنده و آهنگ ساز_28/06/1349_کرمانشاه _زندگی دراهواز   حمید خجندی در خانواده ای هنرمند در کرمانشاه به دنیاآمد.وی نوه ی علی آقا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

زادروزهنرمند

50_عبدالحمیدآیتی—بازیگرنمایش--09/06/--1333  زاده شده در بروجرد زندگی در اهواز   حمیددرخانواده ای فرهنگی به دنیاآمد.درخانواده ی پدری اش نویسنده و پژوهشگرزیادبوده است.چون ازته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید

زادروز هنرمند

18_ساسان اشکش _بازیگروکارگردان نمایش و فیلم کوتاه_19/05/1355الیگودرز_مسجدسلیمان   ساسان اشکش درخانواده ای ناآشنا باهنربه دنیاامد.از5سالگی به همراه خانواده به مسجدسلیمان رفت ودرهمان شهرزندگی کرد.به شکلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید