هنرمندان ساکن خوزستان که زادروزشان15مردادبوده

15_مهدی رستگار_شاعر و قصه نویس – زادروز15/05/1321بوشهر---مرگ روز27/11/1381اهواز

 

زنده یادمهدی رستگارتا پایان دوره اول دبیرستان رادر شهرستان زادگاه اش ،بوشهرگذراند .به دانشسرای مقدماتی شیراز رفت.درشیرازآموزگارشد.دیپلم ادبی گرفت.به خارگ رفت.درسال 1344 کارشناسی ادبیات دانشگاه تربیت معلم شیرازراگرفت.1352به اهوازمنتقل شد و درکناردبیری آموزش وپرورش؛همکارصداو سیمای اهواز شد.ششم ابتدائی بودکه برای سرودن شعری مورد تشویق آموزگارش قرارگرفت.دردهه ی 40شعروقصه های اش در مجلات فردوسی ،تماشا، کیهان وخوشه ؛چاپ می شد.1346اولین مچموعه ی قصه اش رابه نام ((قصه های مدرسه ما ))درسطحی محدود منتشرکرد.نوشته های دیگرزنده یاد مهدی رستگاراین ها است:

1_مجموعه ی شعرنو((آن سوی خورشید))148صفحه – نشرپاسارگاد شیراز1347_2-ده دروازه و آهوی غزیب –نشر پاسارگادشیراز56صفحه – 1349

 

مقاله:انسان وفلسفه در شعرحافظ –دریافت تشویق نامه ازسوی سازمان یونسکو1376

 

نمونه شعر:    درسفرخاطرم ازدست برفت/شعرغربت زده ام در دل هرسنگ شکست/من چه می دانستم /که سفرراه فراموشی نیست/اینک آهنگ دگر سازکنم /بادلی خسته به دامان توپروازکنم /بازمی گردم و می آیم باز/باری آورد فراموشی درد/این سفر معچز افسانه نداشت/درد دوری به دلم خانه نداشت/این سفردرد فراقم آموخت/آتشی بود سراپایم سوخت

 

16 _هوشنگ شاهین زاده _حجم ساز15/05/1332ماهشهر-ساکن اهواز

 

شاهین زاده درخانواده ای شرکت نفتی به دنیا آمد.ازکودکی به ساختن وفروش اسباب بازی کودکانه روی آورد.درنجاری ،شاگردی کردونجاری ،خراطی وکارباچوب رایادگرفت.بعدها نازک کاری ،مشبک ومعرق باچوب رانه تنهایادگرفت ،بلکه به آموزش رشته های هنری روی چوب پرداخت.هوشنگ شاهین زاده که دیپلم طبیعی داردعلاوه برمجسمه سازی ،دستی درادبیات (نوشتن قصه وسرودن شعر)داردوشعرهاوقصه هائی از وی درنشریات به چاپ می رسد.وی دربیش از20نمایشگاه جمعی هنرهای تجسمی درشهرستان ،استان خوزستان وکشوری شرکت فعال داشته وکارهای حجمی وی به بینال های 74 و 78درتهران راه یافته است.  هوشنگ شاهین زاده،گرایش کارحچم خودراپساساختارگرامی داند.

 

17 _محمدرضاصانعیان بازیگرنمایش 15/05/1332 دزفول

 

محمدرضا اولین بازی نمایشی خودرادردبیرستان ودرنمایش((طلوع )) انجام داد.سال بعددرنمایشی به نام((وقت خنکی سر ِشب))نوشته ی احمدبیگدلی وکارگردانی غلامحسین ضیاءپور بازی کرد.این نمایش به وسیله تلویزیون ،ظبط و ازشبکه ی ملی پخش شد.بازی درنمایش تلویزیونی ((بالن))نوشته ی احمدبیگدلی وکارغلامحسین ضیاءپور،راهیابی به اولین جشنواره تئاتر شهرستان ها درتهران درسال 1354با بازی درنمایش ((سنگواره))ن.بیگدلی ک. ضیاء پور وچندین نمایش دیگر،ازجمله کارهای هنری پیش ازانقلاب صانعیان است. وی تا 67 کارهنری نکرد وبامدرک فوق دیپلم ابزاردقیق درکشت وصنعت کارون کارمی کرد.67 دریک جُنگ مناسبتی(دهه فجر)بازی کرد وازسال 68به بعد با بازی درنمایش های گوناگون به جشنواره های مختلف استانی ،منطقه ای و کشوری فجرراه پیدامی کند.صانعیان موفق به دریافت جوایز و تقدیرنامه شده است.

 

/ 1 نظر / 33 بازدید
نظرپور

سلام با ارزوی قبولی طاعات و عبادات با "رمضان ماه رحمت"به روزم...