زادروزهنرمند

19 _عبدالرضا سواعدی _نویسنده و کارگردان نمایش21/05/1347آبادان

 

عبدالرضا درسال 1364شاگرد کلاس آموزش نمایش نعمت اله لاریان می شود.ازسال 70 که به شکلی جدی به کارنمایش می پردازد سالی یک و گاهی 2نمایش نامه رامی نوشته وکارگردانی می کرده.وی یکی ازشرکت کنندگان ثابت جشنواره های استانی ومنطقه ای و کشوری است وبه عنوان نمونه نمایش بخوان کرخه در79 توانست 11جایزه ی جشنواره نمایش استان خوزستان و 5 جایزه ی جشنواره نمایش منطقه ای بوشهر رابگیرد.عبدالرضا که درس خواندن را درحدسیکل اول دبیرستان رهاکرده فیلم مستند((فاضلاب))وفیلم های کوتاه 40دقیقه ای ((سکوت تصویر))به شکل ویدیوئی وفیلم 23دقیقه ای ((قیسه )) راساخته در2 قسمت سریال تلویزیونی ((خاک سرخ))ابراهیم حاتمی کیا بازی کرده است.کارهای نمایشی این عکاس و خبرنگارعبارت است از:نوشتن اولین نمایش نامه درسال 70به نام ((بازهم آبادان )) که این نمایش رامحسن حاتمی نژاد کارگردانی کرده است.بقیه راخودش نوشته و کار و گاهی بازی هم کرده است.((نه همین لباس زیباست))

((  پاسخ ناپذیر)) با برداشت ازقصه ای به همین نام از نادرابراهیمی نشانی (( بازیگران صحنه ء خاموشی))  ((نوشتن درخفا))و....و....(( بچه گنجشک ها)) و(( کاست هشت))و.... و...

/ 0 نظر / 28 بازدید